Zorganizuj delegację

Kompleksowe szkolenie z delegacji krajowych i zagranicznych.

Zorganizuj delegację


Cena szkolenia:
480.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2011-11-21 do 2011-11-21

Czas trwania szkolenia: Dni 1 / godzin 6

Miejsce szkolenia: Poznań (Hotel Mercure)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2011-11-21 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Marzena Płużańska , tel 228721485

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Pracownicy działów księgowości, kadr i płac, oraz wszelkie osoby zainteresowane tematyką delegacji krajowych i zagranicznych

Forma przyjmowania zgłoszeń mail:

 • szkolenia@acc.net.pl
 • fax: (22) 872-14-85
 • poprzez formularz elektroniczny pod ofertą szkolenia na stronie organizatora.

Cel szkolenia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad poważnymi zmianami w zakresie zasad rozliczania delegacji. Po projekcie z końca kwietnia 2010 r., MPiPS wznowiło prace nad nowym rozporządzeniem regulującym rozliczenia "delegacyjne". Nowy projekt rozporządzenia - z 13 maja 2011 r. - uwzględnia wiele uwag zgłoszonych do projektu opublikowanego w kwietniu 2010 r. Planuje się wprowadzenie nowych - często znacznie odbiegających od obecnych - regulacji od początku 2012r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z problematyką podróży służbowych pracowników, rozliczania podroży służbowych oraz rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych. Omówione zostaną obecne regulacje prawne oraz projektowane zmiany.

Program szkolenia:

1. Pojęcie podróży służbowej

2. Określenie miejsca pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy, konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.

3. Obowiązująca od 3 kwietnia 2010 r. odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.

4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników

5. Czas pracy w delegacji

 • część delegacji zaliczana do czasu pracy
 • część delegacji niezaliczana do czasu pracy
 • nadgodziny,
 • okresy minimalnego wypoczynku
 • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

6. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych z uwzględnieniem projektowanych zmian (ministerstwo m. in. zakłada zwiększenie kwoty diety i ryczałtów, pomniejszanie kwoty diety za każdy zapewniony pracownikowi posiłek, brak obowiązku dokumentowania przejazdów biletami PKP, PKS).

 • diety
 • koszty dojazdu
 • ryczałty na jazdy lokalne
 • noclegi
 • inne wydatki

7. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej z uwzględnieniem projektowanych zmian (ministerstwo m. in. zakłada zwiększenie kwot diet i limitów na noclegi, jasne wskazanie na możliwość ustalenie więcej niż jednego państwa docelowego)

 • diety,
 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów,
 • noclegi,
 • inne wydatki.

8. "Podróże służbowe" osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - rozliczenia, korzystne regulacje umowne

Opis metodyki szkolenia: Wykład w oparciu o prezentację multimedialną oraz liczne przykłady z praktyki. Ćwiczenia ułatwiające zrozumienie tematu. Konsultacje indywidualne.

Zakres usług wchodzących w szkolenie:
Interaktywny wykład.
Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

W cenie szkolenia:

 • komplet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, notatnik, długopis)
 • certyfikaty dla uczestników,
 • przerwy kawowe,
 • obiad
Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Savoir-vivre w biznesie
Języki obce w biznesie


Dodał(a): Michalina Gruszka , Środa 12.10.2011 (aktualizacja: 2011-10-25)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×