Męczy mnie ADHD

Liczba uczestników projektu wynosi 96 osób. Szkolenia obejmują 4 grupy 24 osobowe po 113 godzin szkoleniowych na grupę.

nadpobudliwość

Cena szkolenia: 371.50 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 201.-04.01 - 2012.04.30

Czas trwania szkolenia: godzin 113

Miejsce szkolenia: Rzeszów (Kryta pływalnia ul. Matuszczaka, Hotel Hetman.)

Szkolenie przeznaczone dla: osoby pracujące    

Typ szkolenia: szkolenie otwarte, dofinansowanie  

Tytuł projektu: Nowatorskie metody pracy z dzieckiem z ADHD

Termin zgłoszeń upływa: 2012.04.06 - rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: tel 178520051 , nowatorskie.adhd@gmail.com

Opcja i tryb szkolenia: stacjonarne / weekendowe

Opis terminu szkolenia: Cykl szkoleń w zakresie 5. Nowatorskich metod pracy z dziećmi z ADHD, szkolenia odbywają się poza godzinami pracy uczestników:

- Teoretyczne i metodyczne podstawy do pracy z dzieckiem z ADHD – kwiecień 2012 (16 godz.);

- Terapia Behawioralna – maj 2012 (16 godz.);

- Terapia pedagogiczna – czerwiec 2012 (16 godz.);

- Metoda Biofeedback – lipiec-sierpień 2012 (40 godz.);

- Metoda Halliwick – wrzesień 2012 (25 godz.).

Adresaci szkolenia: Osoby powyżej 18-go r.ż. z wykszt. wyższym, zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego, zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (z wyłączeniem prowadz. działalność gosp.), pracujące z dziećmi z różnymi dysfunkcjami (w szczególności z ADHD)

Forma przyjmowania zgłoszeń: Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów: osobiście w Biurze Projektu, wysłanie pocztą tradycyjną, wypełnienie on-line, przesłanie dokumentów na e-mail: nowatorskie.adhd@gmail.com

Cel szkolenia: Celem projektu jest podniesienie z własnej inicjatywy kwalifikacji zawodowych u 96 uczestników/czek (z czego minimum 63% to kobiety), zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, pracujących z dziećmi jako: fizjoterapeuci, rehabilitanci, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy MOPS-ów, nauczyciele/lki szkół i przedszkoli, opiekunowie/nki w rodzinach zastępczych, wychowawcy/czynie w ośrodkach szkolno-wychowawczych, wychowawcy/czynie w Domach Dziecka i Ośrodkach wczesnej interwencji, w zakresie 5 metod wspierających pracę z dzieckiem z ADHD.

Program szkolenia:

W ramach projektu Uczestnik weźmie udział w szkoleniach:

- "Teoretyczne i metodyczne podstawy do pracy z dzieckiem z ADHD" - 16 h,

- "Terapia Behawioralna w pracy z dzieckiem z ADHD" – 16 h,

- "Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem z ADHD" – 16 h,

- "Metoda Terapii Biofeedback" – 40 h,

- "Metoda Halliwick" – 25 h.

Opis metodyki szkolenia: Szkolenia praktyczne i teoretyczne.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Gotowa na zmiany

Zostań dobrym liderem zespołu

Skuteczne veto


Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Czwartek 02.02.2012 (aktualizacja: 2012-02-01)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×