Pedicure leczniczy - to jest to!

Celem kursu jest przygotowanie do prawidłowego wykonywania zabiegów pedicure leczniczego.

Pedicure leczniczy - to jest to!

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: Od 2011.11.23 do 2011.12.14Czas trwania szkolenia: Dni 9 / godzin 40

Miejsce szkolenia: Warszawa (ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska   

Tytuł projektu: Projekt ”Twoja szansa w Twoich rękach” współfinansowany jest ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1

Termin zgłoszeń upływa: 2011.11.14 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Lidia Domagalska-Nić , tel 226354459

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Po godzinach

Maksymalna ilość uczestników: 12 os.

Zakwaterowanie: nie

Wyżywienie: tak

Materiały dydaktyczne: tak

Skrócony opis szkolenia: Celem kursu jest przygotowanie do prawidłowego wykonywania zabiegów pedicure leczniczego.

Opis terminu szkolenia: Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia Karty zgłoszenia i złożenia jej osobiście lub przesłania pocztą tradycyjną na adres Ośrodka ZDZ w Warszawie realizującego wybrany kurs. Kartę zgłoszenia w projekcie można pobrać ze strony www.zdz.edu.pl lub www.twojaszansa.pl. Wydrukowane formularze dostępne są również w siedzibie ZDZ w Warszawie przy ul. Podwale 13. Złożenie karty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Adresaci szkolenia: Odbiorcami szkoleń są osoby dorosłe (szczególnie powyżej 45. roku życia), zamieszkałe i pracujące (na podst. umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz. umowy o pracę oraz umowy zlecenia) na terenie woj. mazowieckiego. Więcej na www.zdz.edu.pl

Program szkolenia: Celem kursu jest przygotowanie do prawidłowego wykonywania zabiegów pedicure leczniczego. Kurs trwa 40 godzin. Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie minimum podstawowe.

Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:

- materiałoznawstwo (przegląd profesjonalnych preparatów - dobór kremów, płynów zmiękczających, dezodorantów, pudrów; przegląd narzędzi i frezów),
- schorzenia stóp (modzele, odciski, nagniotki, pękające pięty, wrastające paznokcie),
- metody korekcji problemów stóp (pielęgnacja w domu i w gabinecie),
- pielęgnację ”stopy cukrzycowej”,
- bhp w gabinecie,
- zajęcia praktyczne.

Opis metodyki szkolenia: wykłady, ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN (Dz.U. Nr 31, poz. 216) oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Naucz się hiszpańskiego!

Bądź ekoDodał(a): Aleksandra Rostkowska , Środa 07.09.2011 (aktualizacja: 2011-09-07)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×