Oddaj swój 1% kobietom

Na złożenie wypełnionego rozliczenia PIT mamy czas do końca kwietnia. Jeśli do tej pory zwlekałyście z tym krokiem, w oczekiwaniu na magiczną dłoń, która wypełni go za Was, warto wziąć sprawy w swoje ręce, przemieniając coroczną udrękę w szlachetny uczynek i przekazać 1% podatku na wybraną fundację kobiecą.

1 procent

Nie taki diabeł straszny, gdy się go wypełni! Aby wesprzeć kobiety, przekazując im 1 % podatku, wystarczy wybrać jedną z fundacji znajdującą się na liście Organizacji Pożytku Publicznego. Następnie w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (zatytułowanych "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisać nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1%  podatku.

Numer ten znajdziecie m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wpisujecie także kwotę, którą chcecie przekazać dla opp, nie może ona  przekraczać 1 % podatku, wynikającego z zeznania podatkowego. Na jednym formularzu PIT  możecie przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli  rozliczacie się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich możecie wskazać inną organizację pożytku publicznego.

W składanym zeznaniu podatkowym możecie podać dodatkowe informacje, które  mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupełniające".

Lista wybranych fundacji kobiecych:

1. Fundacja Centrum Promocji Kobiet

Misją Fundacji jest kształtowanie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasadę równości.
Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet do świadomego, pełnego i profesjonalnego uczestniczenia w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

KRS: 0000171439

2. Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Statutowymi celami Fundacji są:

- promocja przedsiębiorczości kobiet;

- działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym;

- kreowanie zatrudnienia dla kobiet;

- pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy;

- pomoc charytatywna dla kobiet i ich rodzin.

 KRS: 0000085484

3. Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja kieruje działaniami na rzecz kobiet i dzieci doświadczających przemocy. Istnieje na terenie Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Gdańska i Grójca. Rocznie pomaga kilku tysiącom kobiet i ich dzieciom. Świadczy pomoc prawną, psychologiczną, socjalną. Prowadzi również ośrodek, gdzie kobiety i dzieci doświadczające przemocy,  mogą znaleźć bezpieczne schronienie. Fundacja wydaje także podręczniki i ulotki.

KRS: 0000188668

4. Fundacja dla Kobiet DOBRA DUSZA


Fundacja zapewnia wsparcie w obszarach takich jak: poradnictwo psychologiczne, terapia grupowa, poradnictwo pedagogiczne,poradnictwo socjalne, poradnictwo kryzysowe, edukacja, szkolenia, pisanie wniosków.

Statutowymi zadaniami fundacji "Dobra Dusza" są: działanie na rzecz kobiet potrzebujących pomocy, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i obrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet, promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz promocja wsparcie osób zagrożonych chorobą nowotworową.

KRS: 0000288859

5. Fundacja Kobiety dla Kobiet

Celami Fundacji są: wspieranie niezastąpionej roli kobiety we wszystkich aspektach życia rodzinnego i społecznego, uznanie, wzmacnianie oraz promocja godności kobiety jako osoby ludzkiej, upowszechnianie i ochrona praw kobiet w tym prawa do życia, do macierzyństwa, do odpowiedzialnej wolności oraz do podejmowania działań obywatelskich, ochrona i promocja zdrowia kobiet.

KRS: 0000235805

6. Fundacja Twórczych Kobiet

Fundacja skupia kobiety, które osiągnęły sukces w zawodzie ŻONA i MATKA. Są domowymi menadżerami. Prowadzą ciekawe życie rodzinne, często łączą je z pasjonującą pracą zawodową. Fundacja aktywizuje, szkoli i wspiera kobiety pragnące profesjonalnie pomagać innym kobietom w okresie okołoporodowym, podczas karmienia piersią, pielęgnacji i żywienia dzieci.

KRS: 0000306144

7. Fundacja Republika Kobiet

Fundacja Republika Kobiet powstała po to, aby działać aktywnie na rynku pracy i pomagać utrzymać się na
nim osobom zagrożonym, a także pośredniczyć między pracownikami a pracodawcami. Jednym z  głównych celów
jest udostępnienie szerokiej oferty szkoleń jedynie po kosztach ich przeprowadzenia, tak aby mogło z nich
skorzystać jak najwięcej osób. Fundacja rozwija potencjał Kobiet, dba o ich rozwój osobisty oraz pomaga im
utrzymać się na współczesnym rynku pracy.

KRS: 0000365378


8. Fundacja "Pomoc Kobietom i Dzieciom"

Celem Fundacji jest niesienie pomocy administracyjnej, finansowej, materialnej i innej kobietom i dzieciom
poszkodowanym i cierpiącym na skutek rozwodu, przemocy i głodu. Fundacja finansuje, dofinansowuje          
i udostępnia tymczasowe schronienie we własnych bądź najmowanych ośrodkach opieki, współpracuje z krajowymi   i zagranicznymi pokrewnymi instytucjami.

KRS: 0000025056

9. Fundacja Kobieca eFKa

Fundacja Kobieca wydaje feministyczny kwartalnik Zadra. Pismo adresowane jest nie tylko do feministek. Do
kręgu czytelników i czytelniczek zaliczają się zarówno osoby zaangażowane w feminizm, studiujące gender
studies i znające dobrze tę tematykę, jak również wszyscy, którzy odrzucają myślenie stereotypami i interesują się feminizmem.

KRS: 0000058956

10. Fundacja Miejsce Kobiet

Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet oraz ich aktywizacja w
różnych obszarach życia. Fundacja zajmuje się także edukacją, szkoleniem, doradztwem organizacyjnym,
coachingiem, poradnictwem, psychoterapią, popularyzowaniem wiedzę w zakresie twórczego rozwiązywania
konfliktów pomiędzy głównym  nurtem  w  społeczeństwie (grupie, organizacji) a odrzucanymi podgrupami      
oraz poszukiwanie nowych dróg radzenia sobie z "innością".


KRS: 0000341434


11. Fundacja Przestrzeń Kobiet

Przestrzeń Kobiet to idea i praktyka. Fundacja działa na rzecz kobiet, dzieląc się z nimi swoją wiedzą    
i doświadczeniem, ucząc się od nich, współpracując, rozmawiając, chce tworzyć miejsca, w których kobiety
czułyby się "u siebie", w których byłyby ze sobą, dzieliłyby się doświadczeniami, tworzyły więzi, kręgi,
płaszczyzny porozumienia i współpracy w różnorodnych dziedzinach i na różnych poziomach.

KRS: 0000290372

12. Fundacja Feminoteka

Celem Fundacji jest działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz
życiu publicznym,wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu, a także promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce
kobiecej, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.


KRS: 0000242885

13. Fundacja Kobieta Bez Bólu

Misją Fundacji "Kobieta bez bólu" jest zwrócenie uwagi na zjawisko BÓLU w aspekcie naukowym, klinicznym  i w rozumieniu powszechnym. Swoje zaangażowanie koncentrujemy na  bólu, który jest obiektywnym zjawiskiem odczuwanym przez kobietę - w rozumieniu fizycznym, psychicznym (w funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym) i ekonomicznym. Fundacja prowadzi także działania, mające na celu polepszenie opieki w z zakresie  diagnostyki   i terapii zespołów bólowych oraz edukację pracowników medycznych i pozamedycznych w zakresie przynoszenia ulgi w bólu.

KRS: 0000365161

14. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych

Misją Fundacji jest wpieranie demokratyzacji życia społecznego w Polsce, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz  wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze  względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia. Fundacja upowszechnia i chroni prawa kobiet oraz działalność na rzecz równych szans/praw kobiet i mężczyzn oraz umożliwia samorealizację w życiu społecznym, politycznym, zawodowym, gospodarczym i w rodzinnym.

KRS: 0000208292

15. Międzynarodowa Fundacja Kobiet

Cele statutowe Fundacji to: promocja przedsiębiorczości kobiet, działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym, kreowanie zatrudnienia dla kobiet, pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy oraz pomoc charytatywna dla kobiet i ich rodzin.

KRS: 0000085484

Źródło: jedenprocent.pl


Dodał(a): Karolina Kawecka , Wtorek 03.04.2012 (aktualizacja: 2012-04-03)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×