Pedagogika Marii Cackowskiej - co musisz o niej wiedzieć?

Oto zespół założeń dydaktyczno-wychowawczych, który wpisuje się w szereg alternatywnych koncepcji nauczania i wychowania dziecka. Poznaj podstawowe założenia koncepcji pedagogiki według Marii Cackowskiej.

pedagogikamariimain.jpg

Maria Cackowska to jedno z najznamienitszych nazwisk wśród specjalistów z dziedziny pedagogiki w Polsce. Wybitna profesor, całe swoje życie zawodowe związała z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z jej wieloletniej pracy naukowej możemy dowiedzieć się sporo na temat zagadnień związanych z analizą pedagogiki wczesnoszkolnej. 


Profesor Cackowska sformułowała także jedną z alternatywnych do obecnie obowiązującej w szkołach pedagogiki, koncepcję dydaktyczno-wychowawczą, którą nazwano jej imieniem. Co zakłada ta koncepcja?Pedagogika według Marii Cackowskiej

W tej koncepcji silny nacisk w procesie nauczania i wychowania dziecka, kładzie się na jego umiejętności poznawcze, które według zwolenników poglądu, powinny być pobudzane i rozwijane. Nauczanie ma odbywać się w taki sposób, aby pobudzane i rozwijane były też umiejętności twórcze małego człowieka oraz jego kreatywność. 


Pedagogika ta zakłada również łączenie emocjonalnej, intelektualnej i praktycznej strony edukacji w procesie nauczania. W postulatach prezentowanych w ramach koncepcji, podkreśla się także podmiotowość ucznia w relacji z nauczycielem oraz nastawienie na uczenie sposobów rozwiązywania problemów związanych z najbliższym otoczeniem przy wykorzystaniu nabytych przez ucznia doświadczeń.


Jak powyższe postulaty przekładają się na praktykę nauczania?

Według zasad tej koncepcji:

- nauczanie powinno mieć formę kształcenia zintegrowanego w klasach 1-3, gdzie nauczane treści skupione powinny być wokół trzech głównych bloków tematycznych: świata przyrody, społeczeństwa oraz zagadnień wysuwanych przez uczniów,

- zajęcia w szkole nie powinny być "typowymi lekcjami", ale zaplanowanym według całodniowego scenariusza programem gier edukacyjnych i twórczych zajęć badawczych,

- w procesie nauczania ważne jest podkreślanie roli integracji nauki - czyli takim nauczaniu, aby dziecko rozumiało naukę jako całość, a nie oddzielne przedmioty - osiągniemy to poprzez akcentowanie związków pomiędzy nauczanymi zagadnieniami, 

- w procesie nauczania należy pamiętać o przeplataniu pracy intelektualnej z zajęciami artystycznymi, praktycznymi i ruchowymi, najlepiej na świeżym powietrzu.

Co sądzisz na temat postulatów prezentowanych w tej koncepcji? Czekamy na komentarze.  

zdjecie: iStock 


Dodał(a): Katarzyna Rydz-Korzenecka , Poniedziałek 31.10.2016 (aktualizacja: 2016-10-31)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×