A po szkole... makijaż permanentny

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z zakresu wykonywania makijażu permanentnego.

A po szkole... makijaż permanentny

A po szkole... makijaż permanentny


Cena szkolenia:     Bezpłatne

Termin szkolenia:     Od 2013-01-02 do 2013-06-28

Czas trwania szkolenia:     godzin 32

Miejsce szkolenia:     Zielona Góra (Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego Zielona Góra)

Typ szkolenia:     Szkolenie otwarte

Tytuł projektu:     Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Termin zgłoszeń upływa:     2013-01-02 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia:     Justyna Ławrynowicz , tel 684513863

Opcja i tryb szkolenia:     Stacjonarne / Środek tygodnia

Minimalna ilość uczestników:     10 os.

Maksymalna ilość uczestników:     10 os.

Zakwaterowanie:     nie

Wyżywienie:     tak

Materiały dydaktyczne:     tak

Skrócony opis szkolenia: makijaż permanentny

Adresaci szkolenia: 10 uczniów/uczennic szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) w Zielonej Górze

Cel szkolenia: Celem ogólnym projektu jest modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby lubuskiego rynku pracy poprzez zwiększenie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego oraz pokazanie osobom dorosłym, że odnawianie, doskonalenie i rozwijanie kwalifikacji ogólnych i zawodowych powinno trwać przez całe życie poprzez rozpowszechnienie 4000 szt gazetki szkolnej w woj. lubuskim.

Celem szczegółowym projektu jest:

- dostosowanie ofert szkoleniowych szkół dla dorosłych do potrzeb regionalnego rynku pracy
- podniesienie świadomości społeczeństwa na temat korzyści płynących z formalnego kształcenia,
- promowanie nowych kierunków kształcenia dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego w kontekście doboru odpowiedniego kierunku kształcenia do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Program szkolenia: Przewidziane są 32 godz. dyd raz w tygodniu po 4 godz.dyd z przerwą na poczęstunek.Zajęcia na kursach będą odbywać się po zajęciach szkolnych.Grupa docelowa to 10 uczennic/ów w 2012 roku oraz 10 w 2013 roku.Grupa docelowa otrzyma w trakcie zajęć materiały niezbędne do tak specjalistycznych zajęć oraz zwroty kosztów dojazdu

Opis metodyki szkolenia: Przewidziane są 32 godz. dyd raz w tygodniu po 4 godz.dyd z przerwą na poczęstunek.Zajęcia na kursach będą odbywać się po zajęciach szkolnych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu makijażu permanentnego

Warunki ukończenia szkolenia Obecność na 90% zajęć. 

Źródło: inwestycjawkadry.info.pl

Przeczytaj również:

Sukces igłą i nicią wyszyty

Angielski handel

Asertywność na kłopoty w pracyDodał(a): Katarzyna Kowalewska , Piątek 17.08.2012 (aktualizacja: 2012-08-16)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×