Chcesz pracować w żłobku?

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech oraz podniesienie atrakcyjności zawodowej i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna dziecięcego w żłobku lub klubie dziecięcym.

Lubisz dzieci_zostań opiekunką w żłobku.jpg

Cena szkolenia: 1600.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: od 10.12.2011 do 19.02.2012

Czas trwania szkolenia: 28 dni / 100 godzin

Miejsce szkolenia: Kraków

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 09.12.2011

Kontakt w sprawie szkolenia: Magdalena Niedźwiedzka-Miśkowiec, tel 791844062

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Weekendowe

Adresaci szkolenia: Szkolenie zawodowe uprawniające do pracy jako opiekun w żłobkach i klubach dziecięcych

Program szkolenia:

Zakres programowy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2011 opracowany na podstawie ustawy z dn.04 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zatwierdzony przez MPiPS dnia 11.08.2011 decyzją nr. 40/2011

1. Psychologiczne podstawy rozwoju jednostki - liczba godzin 20

 • adaptacja jako rezultat rozwoju,
 • przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,
 • uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,
 • osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki.

2. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa - liczba godzin 25.

 • zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym, poniemowlęcym,
 • aspekt rozwoju dziecka - charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego w poszczególnych etapach życia dziecka,
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
 • neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,
 • mechanizmy rozwoju dziecka.

3. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka - liczba godzin 120.

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki,  czyności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka - zabawy eksploracyjne, muzyczne, plastyczne, wprowadzanie dziecka w kulturę,
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka,

4. Kompetencje opiekuna dziecka - liczba godzin 35.

 • odpowiedzialność prawna opiekuna,
 • podstawy medycyny ratunkowej ( udzielanie dziecku pierwszej pomocy ),
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
 • emisja głosu.

5. Praktyki zawodowe – 80 godzin.

Opis metodyki szkolenia: ćwiczenia, warsztaty, prezentacje, praktyka

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Warunki ukończenia szkolenia: egzamin wewnętrzny

Źródło: inwestycjawkadry.pl


Przeczytaj również:

Bądź kreatywna!

Wypalenie zawodowe? Nic z tych rzeczy!


Dodał(a): Magdalena Milewska , Poniedziałek 05.12.2011 (aktualizacja: 2011-12-04)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×