CIT i PIT bez tajemnic

Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, przychody zwolnione z podatku dochodowego - podatki PIT i CIT bez tajemnic.

Kobieta przy podatkach

Cena szkolenia: 552.27 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2012-04-17 do 2012-04-17 (Możliwość uzgodnienia innego terminu)

Czas trwania szkolenia: Dni 1 / godzin 8

Miejsce szkolenia: Warszawa (Sala szkoleniowa ”Archibald”)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012-04-16 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Agata Gołuchowska , tel 228229842 , szkolenia@hensen.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia 

Forma przyjmowania zgłoszeń: przesłanie drogą elektroniczną lub faksem prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=312&cntnt01returnid=41

Program szkolenia:

1.Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, przychody zwolnione z podatku dochodowego itp.,

2.Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych,

3.Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych itp.),

4.Wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki na ubezpieczenia społeczne – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów,

5.Koszty uzyskania przychodów (między innymi):
Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych, sprzedaż promocyjną itp.,

Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów,

Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady -zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych,

Świadczenia na rzecz pracowników, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych,

Wydatki związane z nabyciem, eksploatacją i amortyzacją samochodów.

Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych, programy komputerowe nie zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych,

Zaniechane inwestycje – możliwość zaliczenia wydatku do kosztów,6.Zasady odliczania darowizn od dochodu,

7.Straty w środkach trwałych i obrotowych– zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.,

8.Licencje, prawa autorskie i inne prawa majątkowe – przypadki, kiedy stanowią koszt uzyskania przychodów, zasady poboru podatku w przypadku zakupu od podmiotów zagranicznych, przypadki, kiedy nie powstaje obowiązek poboru podatku przez płatnika itp.,

9.Odpisy aktualizujące – zasady rozliczeń podatkowych,

10.Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności – zasady rozliczeń podatkowych,

11.Pożyczki, kredyty, dopłaty w spółkach z o.o. odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych (np. kapitalizacja odsetek, dyskonto weksla, umorzenie odsetek itp.),

12.Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych,

13.Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

14.Najem, leasing i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych,

15.Zasady poboru podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, obowiązki płatnika, określenie przypadków powstania obowiązku podatkowego, zwolnienia z podatku, umorzenie udziałów (akcji), zwiększenia kapitału zakładowego.

Opis metodyki szkolenia: wykład, dyskusja, pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje

Zakres usług wchodzących w szkolenie: www.hensen.pl

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Biznes po angielsku

Pierwsza pomoc od zaraz

Przemawiaj bez stresu


Dodał(a): Oliwia Siwińska , Wtorek 20.03.2012 (aktualizacja: 2012-03-16)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (1)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
Steef
OT, Z tymi podatkami to jest tak że polskie prawo tworzone jest pod przestępców a płacą uczciwi ludzie.... i taka jest w sumie prawda będą Cię ścigać za 1 zł a kolesie nie płacą podatów na milionowe kwoty i pisze się o tym i nic .... http://finanse.wp.pl/kat,98674,title,Polskie-prawo-tworzone-jest-pod-przestepcow-A-placa-uczciwi,wid,15423779,wiadomosc.html
Dodano: 2013-03-20 11:36:07 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×