Fundusze unijne to nie problem!

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się o możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz o zasadach realizacji projektów unijnych i rozliczenia pozyskanych dotacji.

Fundusze unijne to nie problem!

Skrócony opis szkolenia: Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się o możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych oraz o zasadach realizacji projektów unijnych i rozliczenia pozyskanych dotacji.
Adresaci szkolenia: Osoby zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach wydelegowane przez swoich pracodawców oraz osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.
Forma przyjmowania zgłoszeń: Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz formularza pomocy publicznej. Po ostatniej weryfikacji następuje podpisanie umowy z pracodawcą i wypełnienie załączników.
Cel szkolenia: Możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych na realizację projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych oraz zasady realizacji projektów unijnych i rozliczania otrzymanych dotacji:
• zapoznanie z funduszami strukturalnymi obowiązującymi w okresie programowania 2007 – 2013
• przedstawienie zasad konstruowania projektu od pomysłu do przygotowania wniosku aplikacyjnego
• zapoznanie z procedurami aplikowania o środki unijne (określanie celu głównego i celów szczegółowych, budowa budżetu i harmonogramu, określanie produktów i rezultatów)
• poznanie zasad realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych ze środków UE

Program szkolenia:
1. Fundusze strukturalne 2007 – 2013 – informacje podstawowe:
• przedstawienie dokumentów programowych Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013
• programy Operacyjne 2007 – 2013
• poszukiwanie możliwości finansowania dla przykładowych projektów (warsztaty)
2. Aplikowanie o środki unijne:
• projekt – definicja, elementy projektu, matryca logiczna
• planowanie budżetu projektu – koszty kwalifikowalne, niekwalifikowane, cross – financing
• konstruowanie projektu – omówienie przykładowego formularza wniosku w Generatorze Wniosków
• etapy aplikowania
3. Zarządzanie projektami unijnymi i ich rozliczanie:
• zapisy umowy o dofinansowanie
• przygotowywanie wniosków o płatność, rozliczenie dotacji
• sprawozdawczość i monitoring

Opis metodyki szkolenia: Wykłady i warsztaty

Warunki ukończenia szkolenia: Uczestnictwo w zajęciach

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: Od 28 czerwca 2011 do 29 czerwca 2011

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Centrum szkoleniowe firmy bit Polska 45-072 Opole, ul. Reymonta 29

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska

Tytuł projektu: "Skuteczny menedżer -pakiet szkoleń dla MSP"

Termin zgłoszeń upływa: 28 czerwca 2011 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Ewa Krawczyk , tel. 663 970 100 , e.krawczyk@bit-polska.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Źródło: inwestycjawkadry
Dodał(a): Ola Wójcik , Czwartek 02.06.2011 (aktualizacja: 2011-06-02)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×