Gdy nie masz czasu na lekturę...

Nie wyrabiasz się z nauką lub masz kłopoty z przyswajaniem przeczytanych informacji, powinnaś wybrać się na szkolenie szybkiego czytania dla początkujących przeznaczonym dla starszej młodzieży i osób dorosłych.

Gdy nie masz czasu na lekturę...

Gdy nie masz czasu na lekturę...

Cena szkolenia:     250.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia:    Od 2012-09-01 do 2012-10-05

Czas trwania szkolenia:     Dni 35

Miejsce szkolenia:    Gorlice (Platforma treningowa SOCRATES dostępna przez Internet)

Typ szkolenia     Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa:     2012-08-29 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia:     Krzysztof Pietraszek , tel 185404147

Opcja i tryb szkolenia:     Stacjonarne / Po godzinach

Zakwaterowanie:     nie

Wyżywienie:     nie

Materiały dydaktyczne:     tak

Skrócony opis szkolenia: Zapraszamy Państwa do udziału w profesjonalnym treningu szybkiego czytania przeznaczonym dla starszej młodzieży i osób dorosłych. Adresaci szkolenia Osoby pragnące czytać szybciej oraz z większym rozumieniem i przy większym niż dotychczas poziomie zapamiętywania oraz posiadające czas i warunki do treningu sprzyjające intensywnej pracy umysłowej przez okres 45 - 60 min dziennie.

Forma przyjmowania zgłoszeń:

1. Formularz na stronie z opisem treningu w serwisie www.SuperUmysl.pl
2. Rezerwacja poprzez e-mail.
3. Poprzez serwis Inwestycjawkadry.

Cel szkolenia: Podstawowym celem treningu jest wypracowanie przez uczestników zajęć umiejętności czytania w kilkakrotnie szybszym tempie i z większym zrozumieniem niż czytali dotychczas.

Aktywny i kompletny udział w zajęciach pierwszego modułu pozwala na uzyskanie następujących korzyści:
* Przyspieszenie tempa czytania, co najmniej, dwu- sześciokrotnie (do 300 – 800 słów/min.) w stosunku do początkowego tempa czytania.
* Zwiększenie stopnia rozumienia i zapamiętania czytanego tekstu.

Korzyści pojawiają się dzięki temu, że uczestnik zajęć uzyskuje:

- Niezbędną wiedzę o zasadach, metodach i technikach szybkiego czytania.
- Możliwość systematycznego, dłuższego treningu eliminującego nieefektywne nawyki w czytaniu i wdrażającego oraz utrwalającego nowe, efektywne techniki czytania.
- Możliwość wyćwiczenia wszystkich umiejętności niezbędnych do czytania szybszego i z większym zrozumieniem.

Cele - uczestnicy zajęć potrafią:

* Stosować techniki szybkiego czytania w czytaniu tekstów o podstawowym i średnim stopniu złożoności.
* Dobierać metody czytania do rodzaju poznawanych tekstów.
* Diagnozować swój styl i techniki czytania, tempo oraz umiejętności rozumienia czytanych treści, dokonywać ewaluacji własnych, podstawowych metod pracy z tekstem.
* Monitorować i prowadzić przy pomocy trenera działania w zakresie rozwijania u siebie nowych umiejętności poznawczych.

Program szkolenia
1. Trening wzroku.
2. Trening zakresu kąta widzenia.
3. Trening zakresu pola widzenia.
4. Trening antyregresyjny.
5. Trening percepcji i pamięci.
6. Trening uwagi.
7. Trening grupowania.
8. Elementy treningu antycypacyjnego, antyfonetyzacyjnego.
9. Trening poszerzający rozumienie czytanego materiału.
10. Ćwiczenia z użyciem technik i programów wspomagających szybkie czytanie.
11. Trening podstawowy w szybkim czytaniu.
12. Elementy treningu zaawansowanego w szybkim czytaniu.

Przedstawiony zakres ćwiczeń ma charakter informacyjny. Realizowany program jest zestawiony z w/w elementów, dobranych dla danej grupy w oparciu o analizę potrzeb uczestników zajęć. Na bieżąco jest też uzupełniany w odpowiedzi na pomiar parametrów czytania oraz ocenę postępów uczestników w rozwijaniu kluczowych dla efektywnego czytania umiejętności.

Kurs jest dwustopniowy. Składa się z modułu I – trening dla początkujących oraz modułu II – trening dla zaawansowanych.

Szczegółowy program dostępny jest w sylabusie na stronie http://superumysl.pl

Opis metodyki szkolenia: Zajęcia realizowane są w formie regularnego treningu w wymiarze 45 – 60 min dziennie.
Jest to metoda zapewniająca wypracowanie umiejętności i nawyków naturalnego, swobodnego posługiwania się tak zaawansowanymi technikami poznawczymi, jakimi są techniki szybkiego czytania.

Trening prowadzony poprzez Internet przez profesjonalnego trenera z wykorzystaniem systemu edukacyjnego platformy e-learningowej, komunikatorów, czatów, e-mail, forum.

Ta forma umożliwia wykonywanie ćwiczeń:
* W zaciszu własnego domu lub w dowolnym innym miejscu z dostępem do Internetu.
* W wybranej przez siebie, dowolnej, porze - np. bez oderwania od realizowania obowiązków zawodowych.
* W tempie adekwatnym do własnych możliwości i celów.
* Pod okiem doświadczonych trenerów będących stale do dyspozycji uczestnika treningu.

Mimo, że trening realizowany jest w tak dogodnych dla uczestników zajęć warunkach, to jednocześnie zapewniona jest pełna kontrola nad postępem i rezultatami szkolenia poprzez wgląd do wyników systematycznie wykonywanych testów określających tempo czytania oraz stopień rozumienia i zapamiętywania czytanego tekstu a także poprzez możliwość codziennego kontaktu z trenerem prowadzącym zajęcia. Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia Kwalifikacje potwierdza zaświadczenie o ukończeniu treningu lub Certyfikat Socratesa dla osób osiągających założone standardy.

Zakres usług wchodzących w szkolenie W zależności od Państwa potrzeb i wymagań możliwe jest dołączenie do treningu:
- analizy potrzeb szkolonej grupy,
- dostępu osoby uprawnionej do systemu w celu nadzoru przebiegu i wyników treningu,
- raportu po szkoleniu,
- analizy efektywności treningu,
- konsultacji po treningu. Warunki ukończenia szkolenia Warunki uzyskania zaświadczenia o ukończeniu I modułu treningu są następujące:
- czynny udział w treningach zgodnie z zaleceniami oraz przez cały okres kursu,
- wykonanie z sukcesem ćwiczeń treningu,

Warunki uzyskania Certyfikatu Socratesa po ukończeniu I modułu treningu:
- czynny udział w treningach zgodnie z zaleceniami oraz przez cały okres kursu,
- wykonanie z sukcesem ćwiczeń treningu,
- co najmniej trzykrotne zwiększenia tempa czytania przy średnim stopniu rozumienia i zapamiętywania tekstów testów na poziomie, co najmniej, 50%. 

Źródło: inwestycjawkadry.info.pl

Przeczytaj również:

Z dietetyką za pan brat

Kursy językowe ESKK!

Poznaj królestwo roślin


Dodał(a): Katarzyna Kowalewska , Piątek 03.08.2012 (aktualizacja: 2012-08-02)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×