Gotowa na zmiany

Celem ogólnym projektu jest wsparcie pracowników woj. łódzkiego w poprawie ich zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce.

ciężki dzień

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: 2012.02.25 - 2012.02.26

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Łódź (Faktoria)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska

Tytuł projektu: Akademia Kompetencji

Termin zgłoszeń upływa: 2012.02.25 - rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Agata Fisher, tel. 422557742

Opcja i tryb szkolenia: Wyjazdowe / Weekendowe  

Adresaci szkolenia: Pracownicy przedsiębiorstw woj. łódzkiego – pracownicy i kadra kierownicza

Cel szkolenia:

- Zwiększenie elastyczności uczestników w procesie zmian.

- Wyposażenie kadry kierowniczej firm w nowe umiejętności i kwalifikacje w obszarach nowoczesnych metod zarządzania ludźmi i procesami oraz zarządzania projektowego.

Program szkolenia:

1. Wstęp

2. Obciążenia emocjonalne w miejscu pracy - metody rozpoznawania własnych reakcji i zachowań

3. Myślenie, która zmienia rzeczywistość – wpływ myśli na nasze samopoczucie i zachowania

4. "Stres oswojony" - strategia postępowania z krótko- i długotrwałym stresem zawodowym

5. Syndrom zawodowy pracowników XXI wieku – wypalenie / przepalenie zawodowe

6. Dlaczego firmy i pracownicy muszą się zmieniać

7. Funkcjonowanie pracowników i zespołów w okresie wdrażania zmian organizacyjnych
8. Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników – część 1

9. Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników – część 2

10. Mobilizowanie siebie i innych w okresie zmian - część 1

11. Mobilizowanie siebie i innych w okresie zmian - część 2.

12. Zakończenie szkolenia

Opis metodyki szkolenia: wykład, dyskusja grupowa, ćwiczenia

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia: Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zakres usług wchodzących w szkolenie: Materiały szkoleniowe, teczka, długopis, certyfikat, przerwy kawowe, obiad

Warunki ukończenia szkolenia:
Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Twój tajemniczy ogród

Za barem

Liczy się wnętrze


Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Wtorek 17.01.2012 (aktualizacja: 2012-01-16)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×