Instruktorka fitness - zawód z pasją

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim uczestniczki otrzymają legitymację instruktora fitness, co jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień zawodowych i prawem do wykonywania zawodu instruktora fitness.

Instruktorka fitness - zawód z pasją

Skrócony opis szkolenia Kurs daje możliwość uzyskania uprawnień instruktora fitness w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Informacje na stronie www.instruktorkafitness.pl

Adresaci szkolenia: 80 dorosłych kobiet pracujących (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, zainteresowanych fitnessem, posiadających wykształcenie średnie.

Forma przyjmowania zgłoszeń Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać i dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną w czasie trwania rekrutacji do Biura Projektu. Dokumenty można pobrać ze strony projektu: www.instruktorkafitness.pl

Cel szkolenia: Uzyskanie uprawnień Instruktora fitness prze 80 kobiet pracujących, z wykształceniem średnim, zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie województwa lubelskiego.

Program szkolenia: Szkolenie obejmuje:
a) 6 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego ( m. in. utworzenie Indywidualnego Planu Działania),
b) 12 godzin grupowego poradnictwa zawodowego ( m .in. przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, zapoznanie się z lokalnym rynkiem sportu i rekreacji),
c) 188 godzin szkolenia na Instruktora fitness obejmujące:
· część ogólna (72 godziny),
· część specjalistyczna (96 godzin),
· praktyki instruktorskie (20 godzin zajęć) – w klubie sportowym lub rekreacyjnym, w zakresie: hospitowanie zajęć,  demonstrowanie ćwiczeń, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć.
UWAGA! Doradztwo będzie się odbywać w terminach:
marzec/kwiecień 2011
maj 2011
czerwiec 2011

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia: Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie Uczestniczki otrzymają legitymację instruktora fitness.

Warunki ukończenia szkolenia: Warunkiem otrzymania przez Uczestnika legitymacji instruktora fitness jest:
a) obecność na 100% zajęć w ramach szkolenia,
b) uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminach kończących zajęcia,
c) dostarczenie niezbędnych dokumentów (dokumenty rekrutacyjne, urzędowo potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego posiadane przez uczestników kursu wykształcenie,2 zdjęć o formacie 3,5 cm x 4,5 cm,)

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: Od 1 lipca 2011 do 15 października 2011

Czas trwania szkolenia: 206 godzin 

Miejsce szkolenia: Lublin

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska

Tytuł projektu: "Instruktorka fitness- zawód z pasją"

Termin zgłoszeń upływa: 30 czerwca 2011 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Alicja Waga, kom 514 751  818 , tel. 815 274 635 , centrum.euroedukacji@gmail.com

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Weekendowe

Źródło: inwestycjawkadry.pl


Dodał(a): Ola Wójcik , Środa 01.06.2011 (aktualizacja: 2011-06-01)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (1)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
Wiol
Czemu ja nie mieszkam na terenie województwa lubelskiego ?!
To jest jakaś jednorazowa akcja, czy jest np szansa rozganizowania czegoś takiego w innych województwach?
Może się orientujecie czy w pobliżu Katowic nie ma takich kursów?
Dodano: 2011-06-17 13:31:03 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×