Jak się nie wypalić?

Kurs radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Jak się nie wypalić?

Jak się nie wypalić?


Cena szkolenia     Bezpłatne

Termin szkolenia     Od 2013-01-30 do 2013-02-01

Czas trwania szkolenia     Dni 3 / godzin 24

Miejsce szkolenia     Szczecin (Topas Sp. z o.o. Oddział)

Typ szkolenia     Szkolenie otwarte

Dofinansowanie     Tak

Tytuł projektu     Projekt Zachodniopomorski Szansa dla ICT.

Termin zgłoszeń upływa     2013-01-29 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia     Monika Załoga , tel 224605236 , monika.zaloga@topas.com.pl

Opcja i tryb szkolenia     Stacjonarne / Środek tygodnia

Minimalna ilość uczestników     10 os.

Maksymalna ilość uczestników     10 os.

Zakwaterowanie     nie

Wyżywienie     tak

Materiały dydaktyczne     tak

Skrócony opis szkolenia: Projekt Zachodniopomorski Szansa dla ICT:
Blok dla specjalistów ds. sprzedaży i pracowników obsługi klienta.
Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - HR-RSZS/TOPSZIT.

Opis terminu szkolenia: Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy firmy z branży ICT i ich pracowników. Projekt jest otwarty dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, mających jednostkę organizacyjną w woj. zachodniopomorskim.

Szkolenia skierowane są do pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, pracujących lub mieszkających w woj. zachodniopomorskim, zatrudnionych jako specjaliści ICT ds. sprzedaży lub kontaktów z klientami oraz kadra kierownicza z firm ICT. Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy również właścicieli mikro- oraz małych przedsiębiorstw.
Każdy z uczestników weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach w ramach indywidualnie wybranej ścieżki. Istnieje możliwość poszerzenia ścieżki do 5 tematów szkoleniowych przewidzianych w projekcie.
Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godzinach 9:00-16:00.
Liczba osób w grupie wynosi 10.
Udział w szkoleniach jest w 100% dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczestnicy nie wnoszą opłat za szkolenia.

Dodatkowo zapewniamy:

- refundację kosztów dojazdów (dla 40% uczestników),
- refundację kosztów noclegów(dla 30% uczestników).
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.topas.com.pl/projekty/szansa-dla-ict

Adresaci szkolenia: Szkolenie dla pracowników branży ICT chcących zgłębić zagadnienia i poznać techniki walki ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej projektu i przesłanie jej na adres e-mail: biuroszczecin@topas.com.pl - (skan dokumentu). Cel szkolenia Celem głównym projektu ”Szansa dla ICT” jest dostosowanie kwalifikacji 320 pracowników ze 105 przedsiębiorstw do potrzeb branży ICT w województwie zachodniopomorskim.

Cel będzie realizowany poprzez:

- wyposażenie 100 pracowników w kompetencje sprzedażowe
- podniesienie i utrwalenie kompetencji menadżerskich 220 członków kadry kierowniczej
- wyposażenie 105 przedsiębiorstw w wiedzę i narzędzia niezbędne do coachingu w organizacji.

Cele szkoleniowe:

• Zapoznanie się z elementarną wiedzą z zakresu wpływu stresu na funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym.
• Uwrażliwienie na pierwsze oznaki stresu i poznanie jego źródeł.
• Postrzeganie stresu z perspektywy korzyści.
• Autoanaliza czynników stresogennych.
• Wzmacnianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
• Poznanie specyfiki syndromu wypalenia zawodowego.
• Zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka odpowiedzialne za pojawienie się syndromu.
• Wdrażanie profilaktyki i prewencja wypalenia. Program szkolenia Tematy zajęć:

1.Podstawowe zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem.

• Psychologiczne koncepcje stresu.
• Rozpoznawanie źródeł i pierwszych objawów stresu.
• Klasyfikacja sytuacji stresowych.
• Dystres a eustres.
• Zyski i straty funkcjonowania w sytuacjach stresowych.
• Stres jako czynnik determinujący sukces.

2. Identyfikacja osobistych czynników stresogennych.

• Warunki wykonywania pracy.
• Sposób wykonywania pracy.
• Obciążenia związane z pełnionymi rolami zawodowymi i społecznymi.
• Stresory dotyczące relacji interpersonalnych.
• Czynniki stresogenne powiązane z rozwojem zawodowym i wizją przyszłości.

3. ”Skrojone na miarę” metody radzenia sobie ze stresem.

• Technika relaksacji Jacobsona.
• Trening autogenny Schultza.
• Praca z ciałem.
• Kotwiczenie stanów emocjonalnych.
• Reframing.
• Wyobraźnia jako metoda kontroli poziomu stresu.
• Planowanie i zarządzanie czasem jako sposób redukcji napięcia.
• Określanie celów oraz budowanie motywacji do osiągania szczytów.

4. Syndrom wypalenia zawodowego.

• Źródła i przyczyny występowania zjawiska.
• Przebieg i główne symptomy wypalenia zawodowego.
• Przekonania i automatyzmy myślowe sprzyjające wypaleniu.
• Czynniki ryzyka odpowiedzialne za wypalenie zawodowe.
• Cechy osobowe predestynujące do wystąpienia objawów syndromu wypalenia zawodowego.
• Skutki wypalenia dla pracownika i organizacji.
• Prewencja i profilaktyka wypalenia zawodowego. Opis metodyki szkolenia • Wykład i dyskusje.
• Ćwiczenia i gry grupowe.
• Studia przypadków.
• Symulacje.
• Dyskusje moderowane.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Poznanie technik walki ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Zakres usług wchodzących w szkolenie: W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

I. BLOK dla specjalistów ds. sprzedaży i pracowników obsługi klienta
SPRZEDAŻ

1. Proces sprzedaży dla doświadczonych handlowców (3 dni)
2. Praca z trudnym klientem (3 dni)
3. Radzenie sobie ze stresem w pracy sprzedawcy (3 dni)
4. Budowanie długotrwałych relacji z klientem (3 dni)
5. Negocjacje i obrona marży (3 dni)

II. BLOK dla kadry kierowniczej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM,
1. Organizacja pracy zespołu (3 dni)
2. Zarządzanie pracą zespołu (3 dni)
3. Motywowanie pracowników (3 dni)
4. Jak wdrożyć coaching (3 dni)
5. Coaching jako metoda doskonalenia pracowników (3 dni)

III. Temat: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ANTYDYSKRYMINACJA PŁCI,

1. Zmniejszanie obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na wiek i płeć (1dzień)
IV. Temat: OSOBISTE KOMPETENCJE MANAGERA,
1. Komunikacja w pracy managera (2 dni)
2. Wywieranie wpływu (2 dni)
3. Asertywność w pracy managera (2 dni)
4. Zarządzanie czasem (2 dni)
V. Temat: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI B+R,
1. Zarządzanie proj. B+R wg metodyki(4 dni)
2. Zarządzanie projektami B+R dla zaawansowanych (4 dni)

W projekcie przewidziano również COACHING – zindywidualizowane wsparcie poszkoleniowe dla kadry kierowniczej w zakresie wzmocnienia i usystematyzowania efektów szkoleń w celu wdrażania i stosowania jej w firmach ICT.

Każdy z uczestników weźmie udział w co najmniej 2 szkoleniach w ramach indywidualnie wybranej ścieżki. Istnieje możliwość poszerzenia ścieżki do 5 tematów szkoleniowych przewidzianych w projekcie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu:
http://www.topas.com.pl/projekty/szansa-dla-ict Warunki ukończenia szkolenia Obecność na min. 80% zajęć szkoleniowych.

Źródło: inwestycjawkadry.info.plDodał(a): Katarzyna Kowalewska , Piątek 24.08.2012 (aktualizacja: 2012-08-23)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×