Język angielski drogą masażu

Szkolenie w wymiarze 128 godz. dydaktycznych oraz 4 godz. dydaktyczne doradztwa związanego ze szkoleniem. Udział jest bezpłatny dla podmiotów kwalifikujących się do skorzystania z pomocy de minimis.

Język angielski drogą masażu

Język angielski drogą masażu


Cena szkolenia:     Bezpłatne

Termin szkolenia:   Od 2012-08-01 do 2012-10-06 (Możliwość uzgodnienia innego terminu)

Czas trwania szkolenia:    Dni 26 / godzin 128

Miejsce szkolenia:   Lublin (Lublin)

Typ szkolenia:     Szkolenie otwarte

Dofinansowanie   

Tytuł projektu:   Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Termin zgłoszeń upływa:  2012-07-20 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia:     Grzegorz Krzywicki, tel 815321030, g.krzywicki@ffi.org.pl

Opcja i tryb szkolenia:     Stacjonarne / Środek tygodnia

Minimalna ilość uczestników:     5 os.

Maksymalna ilość uczestników:     10 os.

Zakwaterowanie:     nie

Wyżywienie:     tak

Materiały dydaktyczne:     tak

Skrócony opis szkolenia: Szkolenie w wymiarze 128 godz. dydaktycznych oraz 4 godz. dydaktyczne doradztwa związanego ze szkoleniem. Udział jest bezpłatny dla podmiotów kwalifikujących się do skorzystania z pomocy de minimis.

Adresaci szkolenia: Pracownicy oraz kadra zarządzająca mikro/małych/średnich przedsiębiorstw  niekorzystających ze szkoleń w l. 2007-2010 z Poddz. 8.1.1/8.1.2 PO KL przez Urząd Marszałkowski w Województwie Lubelskim, z jednostką organizacyjną w woj. lubelskim. Wykluczeni są uczest. Dział. 6.2 8.1.2(wsparcie pomostowe)

Forma przyjmowania zgłoszeń: (I) Złożenie formularza wstępnego online – dostępny na stronie www.ffi.org.pl. (II) Złożenie w Biurze projektu: ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin (osobiście lub pocztą) kompletu podpisanych dokumentów zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Cel szkolenia: Podniesienie kwalifikacji uczestników i uczestniczek szkolenia poprzez wyposażenie ich w wiedzę z zakresu szkolenia.

Program szkolenia:

1. Stanowisko pracy – organizacja, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zasady organizacji pracy.

3. Wiedza podstawowa: anatomia prawidłowa i patologiczna.

4. Wiedza pomocnicza: psychologia, etyka zawodowa, pedagogika ogólna.

5. Przeprowadzenie skróconego wywiadu przed zabiegiem masażu w celu ustalenia aktualnych przeciwwskazań.

6. Planowanie przeprowadzenia zabiegu masażu w danej jednostce chorobowej, dysfunkcji lub zaburzeniu czynnościowym, w oparciu o badanie lekarskie i fizjoterapeutyczne oraz ustalony program terapii.

7. Organizacja miejsca zabiegowego w zależności od rodzaju wykonywanego masażu.

8. Wykonywanie różnych rodzajów masażu.

9. Bieżąca ocena reakcji organizmu na zabieg masażu.

10. Prowadzenie dokumentacji wykonywanego masażu.

11. Planowanie użycia środków ułatwiających i wspomagających masaż.

12. Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego.

13. Kierowanie pacjenta na konsultacje do specjalistów fizjoterapii/rehabilitacji
ruchowej.

14. Współdziałanie z zespołem terapeutycznym biorącym udział w procesie leczenia (fizjoterapeuci, lekarze różnych specjalności, pielęgniarki, psychologowie, logopedzi, pedagodzy, terapeuci zajęciowi).

15. Dokonywanie samokontroli poszczególnych zabiegów masażu oraz prawidłowego ich dokumentowania.

16. Przeprowadzenie wśród pacjentów/rodziców-opiekunów pacjentów badań ankietowych dotyczących jakości świadczonych usług masażu.

17. Język angielski.

Opis metodyki szkolenia: Wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na wzorze MEN.

Zakres usług wchodzących w szkolenie Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje udział w zajęciach szkoleniowych w wymiarze 88 godz. dydatk. oraz 4 godz. dydakt. doradztwa grupowego. Dodatkowo każdemu uczestnikowi i każdej uczestniczce zapewniamy: wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad), materiały dydaktyczne i szkoleniowe (podręcznik/i oraz skrypty przygotowane przez wykładowców), zwrot kosztów przejazdu.

Warunki ukończenia szkolenia: Obecność w min 80% zajęć oraz pozytywne zdanie egzaminu.

   Źródło: inwestycjawkadry.info.pl

Przeczytaj również:

Perfekcyjny makijaż

Poznaj zasady racjonalnego żywienia

Zdrowe ciało i umysł


Dodał(a): Karolina Kawecka , Czwartek 12.07.2012 (aktualizacja: 2012-07-11)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×