Projektuj i redaguj!

Szkolenie skierowane do pracowników dolnośląskich urzędów samorządu terytorialnego, których zadaniem jest m.in. przygotowanie projektów uchwał i aktów prawnych wydawanych przez organy władzy lokalnej.

projekt

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: 2012.01.30 - 2012.01.31

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Miejsce szkolenia: Wołów

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte                                                                                                              

Tytuł projektu: Dobre Prawo - Dobre Rządzenie

Termin zgłoszeń upływa: 2012.01.27 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Adam Kraus, tel 327815070

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Skrócony opis szkolenia:

- minimalna ilość uczestników - 15 os.
- maksymalna ilość uczestników - 25 os.
- zakwaterowanie - nie
- wyżywienie - tak
- materiały dydaktyczne - tak

Opis terminu szkolenia: Moduł III

Adresaci szkolenia: Szkolenia adresowane są do Pracowników urzędów samorządu terytorialnego (tylko gminy wiejskie i miejsko-wiejskie) Województwa Dolnośląskiego, którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stanowienie aktów prawa miejscowego lub aktów administracyjnych.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Pocztą, telefonicznie, elektronicznie. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj.

Formularz elektroniczny: dostępny tutaj

Cele szkolenia:

- celem głównym szkoleń jest wzmacnianie zdolności JST Województwa Dolnośląskiego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

- cele szczegółowe (m.in.): podniesienie kompetencji kierowników JST nadzorujących stanowienie prawa miejscowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, podejmowania kolejności działań, podziału zadań i kompetencji, procesu obiegu dokumentów; nauczenie pracowników JST techniki redagowania uchwał w JST oraz kolejności postępowania podczas stanowienia aktów prawa miejscowego, podejmowania określonych działań w określonym czasie oraz uświadomienie, że zaniedbania mogą doprowadzić do unieważnienia aktów prawa miejscowego.

Program szkolenia:                                                                                                                                 

Moduł I

Szkolenie 1-dniowe (8 godzin)

"Zarządzenie procesem w stanowieniu aktów prawa miejscowego metodą projektową". Uczestnicy dowiedzą się, jak jasno i precyzyjnie stawiać cele i zadania pracownikom, jak korzystać
z doświadczenia i rad pracowników, w jaki sposób dobierać odpowiednie osoby do konkretnych zadań i zwiększyć zaangażowanie pracowników. Szkolenie to ma na celu usprawnienie organizacji czasu pracy w urzędach i nadzoru ze strony kierowników tych urzędów nad pracą podległych pracowników i jest adresowane wyłącznie do kadry kierowniczej JST.

Moduł II

Szkolenie 2-dniowe (16 godzin)

"Techniki redagowania uchwał oraz kolejność postępowania podczas ich stanowienia w jednostkach samorządu terytorialnego".
Szkolenie skierowane do pracowników, których zadaniem jest m.in. przygotowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy władzy lokalnej. Tematyka dotyczy mechanizmów i zasad redagowania aktów prawnych, ustalonych m.in. w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" i obejmuje m.in. tematy: uchwała jako instytucja prawa samorządowego; budowa uchwały; formułowanie treści uchwały, oznaczenie przepisów uchwały i ich systematyzacja; treść uchwały; uzasadnienie do uchwały. Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników JST.

Moduł III

Szkolenie 2-dniowe (16 godzin)

"Techniki redagowania aktów administracyjnych oraz kolejność postępowania podczas ich stanowienia w jednostkach samorządu terytorialnego". Szkolenie to jest uzupełnieniem/kontynuacją II Modułu. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą zachować zgodność uchwał i aktów administracyjnych z prawem w aspekcie formalnym i merytorycznym. Prowadzone jest metodą warsztatową. Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej oraz pracowników JST.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie według następującej zasady: Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych wezmą udział w szkoleniach w ramach modułu I oraz II lub III, natomiast pozostali pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniach z modułu II i III. Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczyć w dwóch szkoleniach projektu, zgodnie z zasadą podaną powyżej. Opis metodyki szkolenia wykład teoretyczny, ćwiczenia, case study Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia - certyfikat ukończenia szkolenia dla uczestnika szkoleń
- certyfikat dla urzędu, którego pracownicy wezmą udział w projekcie Zakres usług wchodzących w szkolenie szkolenia w ramach trzech modułów, doradztwo, punkt konsultacyjny, forum internetowe. Szczegóły są dostępne tutaj.

Warunki ukończenia szkolenia: Obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Poznaj prawne aspekty akcyzy

Załóż firmę w jeden dzień

Poznaj biznesowy savoir-vivreDodał(a): Katarzyna Szuwara , Czwartek 29.12.2011 (aktualizacja: 2011-12-28)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (1)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
klaja20
Podobne szkolenie, z tym, że dotyczy umów handlowych, widziałam w ofercie ośrodka https://www.jgt.pl/ . Ciekawi mnie, jak będzie wyglądać, planuję się również zapiać w następnym miesiącu. Słyszałam, że nauczyciele są sympatyczni i rzeczowi, mogą wyjaśnić każdą drobnostkę i niezrozumiały termin. Warsztaty mają się odbyć w Warszawie, mam nadzieję, że uda mi się na nie pojechać.
Dodano: 2018-07-06 13:15:28 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×
  • Nadszedł czas na wspólną energię!

    Energia

    Wydajny, połączony i przejrzysty europejski rynek energetyczny przyniesie obywatelom i przedsiębiorstwom bezpieczeństwo i możliwość dostaw energii po najniższych cenach! czytaj więcej

  • Profesjonalna sekretarka

    Szkolenie doskonali warsztat pracy pracowników sekretariatu - recepcji. Daje podstawy do pracy w nowoczesnym sekretariacie, uczy redagowania pism, prowadzenia korespondencji, wzmacnia… czytaj więcej