Unijne rozliczenia

Szkolenie z rozliczania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

Unijne rozliczenia


Cena szkolenia:
528.90 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2011-11-29 do 2011-11-29 (Możliwość uzgodnienia innego terminu)

Czas trwania szkolenia: Dni 1 / godzin 7

Miejsce szkolenia: Warszawa (Biurowiec "Archibalda")

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2011-11-28 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Agata Gołuchowska , tel 228229842 , szkolenia@hensen.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia


Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zaangażowanych w księgowość i rozliczanie projektów współfinansowanych z EF.

Forma przyjmowania zgłoszeń: przesłanie drogą elektroniczną lub faksem prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej organizatora.

Program szkolenia:

Godz. 10:00

 • Kwalifikowalność wydatków
 • Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków
 • Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków oraz ich zakres w kontekście obszaru objętego wsparciem
 • Katalog kosztów kwalifikowanych
 • Katalog kosztów niekwalifikowanych
 • Wkład własny i jego formy
 • Zasadność planowanych wydatków w kontekście efektywności kosztowej
 • Zasady budżetowania projektów unijnych – koncepcja budżetu jednostkowego i zadaniowego
 • Zasady dokonywania rozliczeń finansowych
 • Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej na rzecz projektu
 • Przykłady oznaczeń dokumentów księgowych
 • Wymóg prowadzenia odrębnego rachunku bankowego – zasady dokonywania płatności
 • Zasady dokumentowania kosztów kwalifikowanych projektu Funkcjonowanie Generatora Wniosków płatniczych
 • Omówienie pól rozliczeniowych we wnioskach o płatność
 • Zasady rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych
 • Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej
 • Przykłady naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu
 • Sprawozdawczość z tytułu realizacji projektu
 • Omówienie pól sprawozdawczych we Wnioskach o płatność
 • Zasady monitorowania postępu rzeczowego projektu i efektów z tytułu jego realizacji
 • Warsztaty
 • Zadanie z zakresu rozliczania wydatków kwalifikowanych:
 • Ewidencja Faktur VAT i innych dowodów księgowych z tytułu kosztów kwalifikowanych na podstawie studium przypadku
 • Rozliczanie kosztów pośrednich i bezpośrednich
 • Ustalanie poziomu realnego dofinansowania
 • Weryfikacja kwalifikowalności poniesionych wydatków
 • Typowe błędy w toku procesu rozliczeń – omówienie
 • Podsumowanie zajęć

Zakończenie ok. godz. 17.30

Opis metodyki szkolenia: wykłady, warsztaty, rozwiązywanie problemów

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Zaksięguj się!
Policz się z Unią!Dodał(a): Michalina Gruszka , Środa 19.10.2011 (aktualizacja: 2011-10-25)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×