Łatwe - trudne rozmowy

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych prowadzeniu trudnych rozmów z pracownikami w wybranych sytuacjach zawodowych.

Rozmowa z szefem

Cena szkolenia: 1091.01 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2012-05-09 do 2012-05-10

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 14

Miejsce szkolenia: Poznań (HOTEL SAFIR)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012-04-30 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Mikołaj Rudolf , tel 713418573

Adresaci szkolenia: Warsztaty są adresowane do przedstawicieli kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz osób odpowiedzialnych za przekazywanie trudnych informacji w firmie.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane są mailowo, telefonicznie, faksem oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.vade.com.pl

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję przećwiczyć najbardziej efektywne sposoby przekazywania trudnych informacji w sposób jasny, rzeczowy, zrozumiały i nie wzbudzający sprzeciwu, a co najważniejsze motywujący do zmiany, akceptacji decyzji, wolny od negatywnych emocji.

Program szkolenia:

ZASADY PROWADZENIA ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI

* zachowania niewerbalne ułatwiające i utrudniające dobry kontakt

* aktywne słuchanie oraz pytania, które zachęcają do dialogu

* budowanie skutecznej argumentacji, wyrażanie swojego zdania i opinii

* udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

* reagowanie na presję, manipulację, sytuację konfliktową

* radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi

ROZMOWA OCENIAJĄCA I MOTYWUJĄCA

* cele rozmowy oceniającej z punktu widzenia organizacji i ocenianego pracownika

* przygotowanie się do rozmowy oceniającej i motywującej

* udzielanie konstruktywnej krytyki i pochwały, pobudzanie inicjatywy i samodzielności

* najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania

ROZMOWY O CHARAKTERZE KORYGUJĄCYM, DYSCYPLINUJĄCYM I DYSCYPLINARNYM

* przyczyny złej pracy

* przygotowanie i zasady prowadzenia rozmowy dyscyplinującej i dyscyplinarnej

* Informowanie o konsekwencjach

* prowadzenie rozmowy dyscyplinarnej

* zmiana zachowań niepożądanych – procedura 6 kroków

PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH WIADOMOŚCI – KOMUNIKACJA W SYTUACJI ZWOLNIEŃ

* struktura rozmowy ze zwalnianym pracownikiem (wyjaśnianie powodów oraz warunków zwolnienia, odpowiadanie na pytania i obiekcje, pozytywne kończenie rozmowy)

* informowanie pracowników pozostających w firmie o planowanych zwolnieniach

* radzenie sobie ze stresem i napięciem własnym oraz zwalnianego pracownika

KOMUNIKACJA W OKRESIE ZMIAN – ROZMOWY PRZEŁAMUJĄCE OPÓR PRZED ZMIANĄ

* przekazywanie informacji dotyczących planowanych zmian

* osłabianie oporu i niepokoju pracowników przez ukazywanie głównie pozytywnych konsekwencji zmiany

* narzędzia wywierania wpływu w kierunku akceptacji zmiany, przekładanie negatywów na język pozytywów

* angażowanie pracowników w proces zmian

Zakres usług wchodzących w szkolenie:

W ramach opłaty zapewniamy:

• 14 godzin intensywnych warsztatów,

• materiały szkoleniowe i pomocnicze,

• serwis kawowy,

• lunch.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Mistrzyni negocjacji

Mowa ciała w biznesie

Na pomoc niepełnosprawnym


Dodał(a): Oliwia Siwińska , Wtorek 27.03.2012 (aktualizacja: 2012-03-26)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×