Lekarstwo na spięcia

80 godzinne szkolenie, kończące się uzyskaniem zaświadczenia MEiN. Program szkolenia jest zgodny z aktualnymi trendami panującymi na rynku WELLNESS&SPA, przewidziana jest m.in. nauka zabiegów kosmetycznych z zastosowaniem ultradźwięków, nauka masażu relaksacyjnego.

masażystka

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: 2012.03.15 - 2012.04.20

Czas trwania szkolenia: dni 15 / godzin 80

Miejsce szkolenia: Kielce

Typ szkolenia: szkolenie otwarte

Tytuł projektu: "Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój" realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Termin zgłoszeń upływa: 2012.03.14 - rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Anna Korycińska , tel. 413415325

Opcja i tryb szkolenia: stacjonarne / po godzinach

Adresaci szkolenia: osoby pracujące; wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia; zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego; będące powyżej 50 roku życia; wykszt. max średnie

Forma przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia do projektu można dostarczać osobiście do Biura Projektu (Kielce, ul. Sandomierska 89, I piętro, pok. 10), lub za pomocą poczty tradycyjnej. Dokumenty aplikacyjne dostępne są tutaj.

Cel szkolenia: Projekt "Szkolenia szansą na TWÓJ rozwój" realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej 210 Uczestników, w tym 120 kobiet i 90 mężczyzn z woj. świętokrzyskiego w czasie trwania projektu

Program szkolenia:

- gorące kamienie

- stemple ziołowe

- masaż antycellulitowy

- masaż relaksacyjno-aromaterapeutyczny

- masaż bańką chińską

- zabiegi kosmetyczne: pillingi, zabiegi z ultradźwiękami

Opis metodyki: szkolenia wykłady, warsztaty, zajęcia praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zaw. w formach pozaszkolnych.

Warunki ukończenia szkolenia: min. 80% obecności na zajęciach

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Konie trzymaj na wodzy

A może scrapbooking?

Na pomoc chorej skórzeDodał(a): Katarzyna Szuwara , Piątek 17.02.2012 (aktualizacja: 2012-02-16)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×