Odrobina fiksacji

Szkolenie teoretyczne i zajęcia praktyczne połączone z doradztwem zawodowym i coachingiem.

Odrobina fiksacji

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: 23.08.2011 - 14.10.2011

Miejsce szkolenia: Gdynia

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska

Tytuł projektu: Wyższe kwalifikacje, lepsze perspektywy

Termin zgłoszeń upływa: 01.08.2011 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Piotr Kulwikowski , tel 586226017

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Po godzinach

Skrócony opis szkolenia: Szkolenia teoretyczne i zajęcia praktyczne połączone z doradztwem zawodowym i coachingiem

Adresaci szkolenia: Mieszkańcy powiatu miasta Gdynia - osoby, które ukończyły 18 rok życia, osoby z wykształceniem maksymalnie średnim, osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej (umowa zlecenie lub umowa o dzieło)

Forma przyjmowania zgłoszeń: Bliższe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne na stronie internetowej Fundacji Gospodarczej: www.fundacjagospodarcza.pl.

Cel szkolenia: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób pracujących, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie i zamieszkałych na obszarze powiatu miasta Gdynia , a w szczególności zdobycie nowych kwalifikacji wzmacniających pozycję zawodową uczestników projektu, umożliwienie ukończenia bezpłatnych kursów zawodowych osobom o niskim statusie materialnym i społecznym w miejscu ich zamieszkania, motywowanie uczestników, w szczególności osób niepełnosprawnych i pow. 45 roku życia do aktywności zawodowej

Program szkolenia: Wprowadzenie do obsługi komputera - 8h, edytor tekstu MS Word -16h, arkusz kaukulacyjny EXEL 16-h, internet i poczta elektroniczna - 8h, obsługa klientów - 32h, dobre praktyki higieniczne- 8h, obsługa kas fiskalnych -32h

Źródło: www.inwestycjawkadry.pl 

Zobacz również: 

Pokaż pazur 

Zostań gwarantem jakości 

O włos od sukcesu 


Dodał(a): Edyta Złomaniec , Czwartek 14.07.2011 (aktualizacja: 2011-07-13)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×