Praca zawodowa kobiet a rozwój gospodarczy

Udział kobiet na rynku pracy i rozwój gospodarczy są ze sobą związane. Im więcej aktywnych zawodowo kobiet, tym lepsza kondycja ekonomiczna kraju, w którym to zjawisko występuje. Ponadto większe zaangażowanie kobiet w pracę zawodową pozytywnie wpływa na dzietność społeczeństwa. Tymczasem w Polsce kobiety przeważają wśród osób bezrobotnych, a pracodawcy niechętnie zatrudniają młode dziewczęta i matki małych dzieci.

Praca zawodowa kobiet a rozwój gospodarczy

W świetle najnowszych informacji najskuteczniejszym sposobem napędzania rozwoju gospodarczego jest zwiększenie obecności kobiet na rynku pracy . Ponadto znacząco rośnie także rola kobiet jako konsumentów, dlatego producenci będą musieli dostosować do nich swoje działania marketingowe . Pomimo tych danych, większość podmiotów gospodarczych nie inwestuje w rozwój zawodowy kobiet, nie znajdują one właściwej reprezentacji w szeregach kadry kierowniczej i wśród liderów zespołów pracowników. Co gorsza kobiety przeważają w grupie osób bezrobotnych.

Według danych statystycznych sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż sytuacja mężczyzn. Z danych GUS za 2009 rok wynika, że kobiety przeważają wśród ludności biernej zawodowo –  i stanowią blisko 2/3 tej populacji . Ich poziom aktywności jest też niższy niż mężczyzn. W 2009 roku na 1000 mężczyzn aktywnych zawodowo przypadało 575 biernych zawodowo, podczas gdy na 1000 kobiet aktywnych zawodowo przypadało 1104 osób biernych zawodowo. Stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn. Trudniej znaleźć pracę zwłaszcza kobietom powracającym na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. związanej z okresem macierzyństwa) oraz poszukującym pierwszej pracy. Wykształcenie nie chroniło kobiet przed bezrobociem. Bezrobotne kobiety były lepiej wykształcone niż bezrobotni mężczyźni. Ponad 61% bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie średnie, policealne lub wyższe, podczas gdy analogiczny odsetek pośród mężczyzn wynosił około 45%.

Szczególnie trudno jest znaleźć pracę młodym kobietom i matkom małych dzieci. Pracodawcy otwarcie przyznawali, że w 2011 roku nie zamierzają zatrudniać matek . Tym, czego najbardziej się obawiają, jest brak ich dyspozycyjności. Uważają, że pracujące matki mogą wykazywać mniejsze zaangażowanie i elastyczność niż inni pracownicy (37% ) lub odejść z pracy krótko po przeszkoleniu, aby urodzić kolejne dziecko (33%). Ponadto 24% badanych jako powód swoich obaw wskazuje brak odpowiednich umiejętności potencjalnych pracownic. W Polsce pracodawcy byli szczególnie zaniepokojeni ograniczoną elastycznością pracujących matek (38%) oraz, w dużo mniejszym stopniu, ich umiejętnościami (16%) .


Dodał(a): Emilia Czaczkowska , Środa 08.06.2011 (aktualizacja: 2011-06-08)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×