Prawa ręka szefa

Szkolenie przyniesie największe korzyści asystentkom, sekretarkom i osobom kierującym sekretariatami menedżerów, a także tym, którzy planują rozpocząć pracę na jednym z tych stanowisk i chcą przygotować się do profesjonalnego wykonywania zawodu.

sekretarka

Cena szkolenia: 1833.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2012-04-05 do 2012-04-06

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Warszawa (Hotel ”Parkowa”)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012-04-05 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Marzena Jaworska , tel 509667798 , szkolenia@wikconsulting.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia 

Cel szkolenia: Profesjonalna asystentka jest jednym z najbliższych współpracowników szefa. Jej najważniejsze zadanie polega na wspomaganiu go w zarządzaniu firmą. Realizuje je organizując jego grafik i zajmując się wszystkimi kwestiami administracyjnymi. Jednak jej rola znacznie wykracza poza te czynności, gdyż asystentka kształtuje również wizerunek firmy. To ona jest zwykle pierwszą osobą, z którą kontaktuje się klient. To, jakie wyrobi sobie on zdanie o firmie, zależy w wysokim stopniu od pierwszego wrażenia odniesionego na spotkaniu z sekretarką. Dlatego na jej pełen profesjonalizm składa się nie tylko kompetencja.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do warsztatów – funkcja informacyjna i reprezentacyjna sekretariatu
• Aspekty organizacyjne,
• Ustalenie zasad współpracy w grupie,
• Rola asystentki w przedsiębiorstwie – kształtowanie dobrego wizerunku organizacji, etyka zawodowa, sposób zachowania, ochrona czasu pracy przełożonego.

2. Sztuka powitania – reguły obyczajowe w obsłudze recepcyjnej
• Hierarchia – kto pierwszy i dlaczego,
• Witanie się, podanie dłoni, powstawanie, przedstawianie,
• Gdzie i jak wolno się witać, a gdzie nie wypada – jak uniknąć gafy,
• Ważne różnice w relacjach biznesowych a towarzyskich – ważne różnice,
• Wizytówki – rodzaje, wygląd, wręczanie oraz znaczenie biletów wizytowych.

3. Etykieta językowa – zasady stosowania zwrotów grzecznościowych
• Tytułowanie – tytuły naukowe, służbowe, kurtuazyjne,
• Formalne zwroty grzecznościowe,
• Kontrahenci z zagranicy – zwroty formalne, tytułowanie,
• Rozmowa – nawiązywanie konwersacji, tematy dozwolone,
• Kultura języka – poprawność wypowiedzi.

4. Komunikacja interpersonalna – techniki poprawiające porozumiewanie się
• Bariery komunikacyjne,
• Aktywne słuchanie,
• Oczekiwania klienta – pytania jako narzędzia ich rozpoznawania,
• Techniki asertywne,
• Wyrażenia zakazane – zwroty niedozwolone w kontaktach z kontrahentami.

5. Precedencja – kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych
• Wspólna podróż windą, przepuszczanie w drzwiach,
• Samochód służbowy – hierarchia miejsc, wsiadanie i wysiadanie z klasą,
• Hierarchia miejsc na spotkaniu – rozmieszczenie uczestników narad, negocjacji, prezentacji, a także podczas oficjalnych kolacji biznesowych.

6. Goście w firmie – zasady profesjonalnego przyjmowania kontrahentów
• Anonsowanie,
• Powitanie gości biznesowych, wprowadzenie do gabinetu, odprowadzanie i pożegnanie,
• Organizacja zebrań, konferencji, spotkań,
• Poczęstunek w firmie – jak i co się podaje i w jakiej kolejności,
• Wizyta w restauracji,
• Nakrycie stołu – rodzaje sztućców i szkła, ich ułożenie oraz korzystanie.

7. Wizerunek profesjonalistki – kwestia elegancji w pracy
• Ubiór biznesowy – podstawowe kanony,
• Złote zasady kobiecej elegancji – jak ustrzec się błędów w doborze garderoby,
• Rodzaje strojów i biżuterii dostosowanych do okazji,
• Wygląd profesjonalistki – fryzura, makijaż, manicure.

8. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna – zasady redakcji pism biznesowych
• Poczta tradycyjna – język biznesowej korespondencji, treść, forma, układ graficzny pism, nagłówki i zakończenia,
• Reguły zapisywania liczb, kwot, dat,
• Redagowanie pism użytkowych,
• Adresowanie i kopertowanie,
• Życzenia firmowe i gratulacje,
• Zaproszenia – sposoby zapraszania, niezbędne elementy zaproszenia i ich znaczenie,
• Poczta elektroniczna – zasady eleganckiego pisania wiadomości, prawidłowe rozpoczęcie
i zakończenie.

9. Rozmowy telefoniczne – zasady kontaktowania się przez telefon
• Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych,
• Zwroty powitalne oraz pożegnalne przy obsłudze połączeń przychodzących i wychodzących,
• Przekierowywanie i łączenie rozmów,
• Polityka prywatności – filtrowanie rozmów przychodzących,
• Etykieta telefoniczna – przerwana rozmowa, zakończenie połączenia,
• Automatyczna sekretarka.

10. Podsumowanie szkolenia
• Podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności,
• Sesja pytań i odpowiedzi,
• Ocena szkolenia.

Opis metodyki szkolenia:

Szkolenia mają na celu nauczenie praktycznych umiejętności, dlatego główny nacisk kładzie się na wykonywanie ćwiczeń. Wśród nich można wymienić takie, które realizowane są indywidualnie, w parach i w kilkuosobowym zespole – do każdej umiejętności dopasowano odpowiedni tryb prowadzenia ćwiczenia, aby świeżo nabytą wiedzę stosować w najlepszych do danej sytuacji warunkach. Na potrzeby treningu przygotowano dodatkowo quizy, scenariusze spotkań do odegrania, filmy, nagrania audio i rekwizyty, a także analizy case studies. Wszystkie informacje i ćwiczenia przedstawione są w formie atrakcyjnej prezentacji multimedialnej. Dodatkowo, na zakończenie kursu każdy Uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy z usystematyzowaną wiedzą.

Warsztatowa forma szkoleń jest najbardziej efektywna z trzech powodów. Po pierwsze, każdy Uczestnik praktycznie stosuje wiedzę przekazaną mu przez trenera. Po drugie, każdy może zadać dowolną liczbę pytań i otrzymać odpowiedź na intrygujące go zagadnienia. Po trzecie, trener może elastycznie dostosować się do wymagań wszystkich osób.

Samodzielne szukanie rozwiązań, bezpośrednie wykorzystanie informacji szkoleniowych i otwarta dyskusja dają pewność, że każdy Uczestnik zakończy trening nie tylko z teoretyczną wiedzą, ale i swobodą w jej praktycznym stosowaniu. Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Korzyści dla uczestników:
• Jak uprzejmie witać gości w recepcji?
• Jakie są zasady grzecznego tytułowania kontrahentów?
• W jaki sposób przełamać bariery komunikacyjne?
• Jaka hierarchia miejsc obowiązuje na spotkaniach?
• Kiedy i jak zorganizować konferencję lub zebranie?
• Jak ubierać się, aby pozytywnie budować wizerunek swój i firmy?
• Jakie są zasady redagowania korespondencji służbowej?
• Jak prowadzić profesjonalne rozmowy telefoniczne?


Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz odpowiedzi na te pytania, zyskując w ten sposób wiedzę i swobodę zachowania w każdej sytuacji biznesowej. Uczestnictwo w nim to okazja do podniesienia kwalifikacji w pracy na stanowisku asystenckim.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Zostań profesjonalną fryzjerką!

Sama sobie szefem

Czas nie będzie na nas czekał
Dodał(a): Oliwia Siwińska , Poniedziałek 05.03.2012 (aktualizacja: 2012-03-02)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×