Prognozowanie w biznesie

Szkolenie z prognozowania w biznesie, ma na celu zapoznanie uczestników z metodami, dzięki którym ich przedsiębiorstwo będzie działało efektywniej.

Prognozowanie w biznesie


Cena szkolenia: 1000.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2011-11-21 do 2011-11-23

Czas trwania szkolenia: Dni 3

Miejsce szkolenia: Katowice (Business Center 1)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2011-11-21 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Aleksandra Bajor , tel 327815070

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia


Adresaci szkolenia: Szkolenie dedykowane jest kadrze menedżerskiej oraz pracownikom działów handlowych, finansowo-księgowych, controllingu, planowania i marketingu zatrudnionych w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności.

Cel szkolenia: Wszyscy, których praca związana jest z koniecznością przewidywania przyszłości, po ukończeniu naszego szkolenia będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę do zwiększenia efektywności zarządzania tymi elementami działalności za które są odpowiedzialni.

Program szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy, zarówno od strony teoretycznej, jak
i praktycznej z zagadnieniami prognozowania i naukowego przewidywania przyszłości w odniesieniu do różnego rodzaju wielkości ekonomicznych, takich jak: wielkość sprzedaży, zysk, koszty, rentowność, zużycie materiałów, itp.

1. Powitanie uczestników szkolenia, wstęp.

2. Podstawowe pojęcia, proces prognozowania.

3. Zasady analizy wielkości ekonomicznych, metody, wskaźniki, szeregi czasowe, wykresy.

4.Wstępne oszacowanie modelu.

5. Błędy prognoz.

6. Metody adaptacyjne w prognozowaniu

  • wstęp: odchylenie standardowe, współczynnik zmienności,
  • metody średnich ruchomych (prostych i ważonych),
  • prosta metoda wygładzania wykładniczego,
  • metoda Holta.

7. Metody analityczne w prognozowaniu

  • wstęp: Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów, współczynnik determinacji,
  • analiza trendu liniowego,
  • analiza trendu nieliniowego.

8. Metody analizy sezonowości

  • metoda Wintersa,
  • metoda wskaźników,
  • metoda trendów jednoimiennych okresów.

9. Metody uwzględniające wzajemne interakcje zmiennych wpływających na prognozowane wielkości. Opis metodyki szkolenia Szkolenie dedykowane jest kadrze menedżerskiej oraz pracownikom działów handlowych, finansowo-księgowych, controllingu, planowania i marketingu zatrudnionych w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności.

Szkolenie ma charakter kompleksowy i nie wymaga od uczestników posiadania wstępnej wiedzy z zakresu matematyki, statystyki czy prognozowania. Mile widziane jest posiadanie podstawowej umiejętności pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem komputera (Microsoft Excel). Każdy uczestnik pracuje przy oddzielnym stanowisku komputerowym z najnowszym oprogramowaniem.
Zapewniamy materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, ćwiczenia, konspekty, certyfikat, wyżywienie (przerwy kawowe, dwudaniowy obiad w restauracji). Nie refundujemy kosztów dojazdu i noclegów. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Naucz się zarządzać czasem
Z excelem za pan brat


Dodał(a): Michalina Gruszka , Poniedziałek 10.10.2011 (aktualizacja: 2011-10-10)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×