Przywództwo i zarządzanie zespołem

Jak stać się przywódcą, za którym podążać będą inni? Co zrobić, aby inni Ci zaufali. Jak budować zespół z przypadkowych osób i jak wykorzystać potencjał zespołu dla realizacji celów firmy? - Tego wszystkiego nauczysz się na szkoleniu.

Przywództwo i zarządzanie zespołem


Cena szkolenia: 1063.95 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2011.12.15 do 2011-12-16

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 14

Miejsce szkolenia: Wrocław (Centrum Biznesowe WenderEdu)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2011.12.08 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Tadeusz Plewa , tel 713540793 , szkolenia@aridotacje.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Minimalna ilość uczestników: 8 os.

Maksymalna ilość uczestników: 12 os.

Zakwaterowanie: nie

Wyżywienie: tak

Materiały dydaktyczne: tak

Skrócony opis szkolenia: Jak stać się przywódcą, za którym podążać będą inni? Co zrobić, aby inni Ci zaufali. Jak budować zespół z przypadkowych osób i jak wykorzystać potencjał zespołu dla realizacji celów firmy? - Tego wszystkiego nauczysz się na szkoleniu.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresujemy do kadry menedżerskiej oraz kierowników zespołów projektowych.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Faksem na nr 3540793; e-mailem na adres szkolenia@aridotacje.pl

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
- Rozpoczęcie szkolenia. Prezentacja programu i celów szkolenia.

2. Leadership
a) Kierownik a przywódca - różnice w rolach. Kiedy warto być/ nie być liderem?
b) Role przywódcze w organizacji (podnoszenie efektywności w warunkach presji, kreowanie wizji, budowanie relacji opartej na zaufaniu).
c) Wzmacnianie własnego potencjału przywódczego:
- Wizja – porywać czy popychać do wykonywania zadań. Czego ma dotyczyć wizja, jak sprzedawać wizję swoich pomysłów/ zmian organizacyjnych? Jak zarażać? Metody sprzedawania wizji.
- Autorytet. Mity o autorytetach. Źródła autorytetu. Jak wykorzystywać swoje słabe strony do budowania autorytetu?

3. Budowanie relacji opartej na zaufaniu
a) Lider, jako osoba wiarygodna i przewidywalna. Kluczowa rola dostępności. Budowanie wizerunku własnej dostępności w strukturze organizacyjnej - szczebel bezpośredniej podległości i niższe.
b) Jak kreować swój wizerunek, by budować relacje sprzyjające zarządzaniu ludźmi?
c) Cztery style budowania relacji i ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołu.
d) Model ”areny”, jako wzorzec przejrzystego wizerunku lidera.
e) Narzędzia komunikacyjne wzmacniające ten wizerunek.

4. Wpływanie na innych a przewodzenie
a) Władza i jej źródła. Kiedy z nich korzystać? Dylemat: władza czy wpływanie. Kiedy władza? Kiedy wpływanie?
b) Narzędzia wywierania wpływu:
- Budowanie poparcia.
- Możliwości zwiększania własnego wpływu w relacjach z pracownikiem przez wykorzystywanie swoich silnych stron (dominacji bądź popularności).
- Język pozytywu, język korzyści.

5. Jak budować i rozwijać zespół
a) Mechanizmy tworzenia się zespołu. Warunki jakie powinniśmy stworzyć aby zespoły działały efektywnie.
b) Zagrożenia wynikające z pracy zespołów – przyczyny, sygnały, zapobieganie. Momenty potencjalnie kryzysowe w trakcie rozwoju zespołu- przekazywanie informacji o zmianach, przesunięciach i zwolnienia, konflikty, pogorszenie warunków pracy itp.
c) Potrzeby członków zespołu (w dziedzinie zadań, utrzymania grupy, rozwoju indywidualnego).
d) Jak wzmacniać nastawienie na realizację celów zespołu?
e) Fazy i dynamika rozwoju zespołu - jak sprawnie przechodzić od fazy formowania do fazy działania? Momenty potencjalnie kryzysowe w trakcie rozwoju zespołu.
f) Zasady efektywnej pracy zespołu.

6. Wykorzystanie potencjału zespołu. Kto jest kim w zespole.
a) Jak kierownik może wykorzystać potencjał członków zespołu?
b) Typologia ról zespołowych w wymiarze zadaniowym i interpersonalnym oraz ich znaczenie dla pracy zespołu.
c) Kompetencje merytoryczne i społeczne członków zespołu.
d) Autodiagnoza oraz diagnoza ról członków swojego zespołu. Komplementarność ról.

7. Zespołowe rozwiązywanie problemów
a) Praca z zespołem, organizacja spotkania.
b) Zasady prowadzenia efektywnej dyskusji.
c) Etapy osiągania konsensusu.
d) Technika zadawania pytań.
e) Techniki prowadzenia dyskusji.
f) Zasady przygotowania wystąpień.

8. Konflikt w zespole
a) Konflikt, jako źródło zastępczej stymulacjiw zespole. Funkcja i pozytywy konfliktu.
b) Wzmacnianie nastawienia na szukanie rozwiązań, a nie problemów i winnych.
c) Co przyczynia się do spirali konfliktu? Analiza radzenia sobie z sytuacja konfliktową. Koło konfliktu. Style rozwiązywania konfliktów.
d) Analiza najczęściej występujących konfliktów

Opis metodyki szkolenia: Warsztatowa forma zajęć z wykorzystaniem gier i ćwiczeń pozwolających na ugruntowanie umiejętności przewodzenie zespołowi oraz budowania relacji opartych na zaufaniu. 

Przeczytaj również:

Naucz się mówić "NIE!"

Sztuka zdobywania klientówDodał(a): Aleksandra Rostkowska , Czwartek 08.09.2011 (aktualizacja: 2011-09-08)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×