Puść koło garncarskie w ruch!

Szkolenie będzie trwało 40 godzin. Uczestnicy poznają podstawy garncarstwa. Nauczą się wyrobu przedmiotów ceramicznych lepionych jak i toczonych na kole garncarskim.

garncarstwo

Cena szkolenia: bezpłatne

Termin szkolenia: 2012.04.01 - 2012.06.30

Czas trwania szkolenia: dni 10 / godzin 40

Miejsce szkolenia: Wierszczyca (Klub Młodego Lidera Wierszczyca)

Tytuł projektu: "Wiejska Akademia"

Termin zgłoszeń upływa: 2012.03.23 - rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Izabela Kuczyńska, tel. 846644242

Opcja i tryb szkolenia: stacjonarne / środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do mieszkańców gminy Jarczów, którzy mają status osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub uczących się, w wieku od 9 do 64 lat. Skierowane do 8 kobiet i 2 mężczyzn.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenie będą przyjmowane na formularzach zgłoszeniowych, w siedzibie Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. przy ulicy Kościuszki 14B oraz w Klubie Młodego Lidera w Wierszczycy.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zaktywizowanie mieszkańców gminy Jarczów, którzy są bezrobotni, nieaktywni zawodowo lub się uczą. Szkole nie ma na celu wytworzenie produktu, który mógłby promować turystycznie gminę Jarczów a tym samym Roztocze. Dodatkowo szkolenie ma pokazać osobom niezatrudnionym sposób w jaki same mogą aktywizować się na rynku pracy i skąd mogą czerpać dodatkowe dochody.

Program szkolenia: Program szkolenia będzie dostępny dla uczestników, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia garncarstwa.

Zakres usług wchodzących w szkolenie: konferencja informacyjno promocyjna, wyjazd studyjny na zakończenie szkolenia, poczęstunek dla uczestników w trakcie zajęć.

Warunki ukończenia szkolenia: Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na 80% zajęć.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Na pomoc chorej skórze

Męczy mnie ADHD

Dekorator flory
Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Wtorek 14.02.2012 (aktualizacja: 2012-02-13)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×