Równowaga płci w polityce i biznesie

W krajach Unii Europejskiej znacznie częściej to mężczyźni, a nie kobiety, obejmują wysokie stanowiska - i to we wszystkich dziedzinach. Powody, dla których tak się dzieje, są różnorodne.

Równowaga płci w polityce i biznesie

Równowaga płci w polityce i biznesie

Niestety, kobiety w organach władzy politycznej jak i na stanowiskach kierowniczych w biznesie oraz w innych dziedzinach, stanowią mniejszość. W parlamentach krajowych na czterech członków przypada tylko jedna kobieta. Choć w krajach UE ta dysproporcja jest różna. Stosunek ten również niekorzystnie prezentuje się w Parlamencie Europejskim (w kadencji 2009-2014), gdzie trzech na dziesięciu członków to kobiety.

W biznesie sytuacja wygląda jeszcze gorzej. W zarządach największych europejskich firm publicznych zaledwie co dziesiąta osoba jest kobietą. A wśród prezesów tychże przedsiębiorstw stanowią one tylko 3 proc.

Działania UE

Mimo że zapewnienie równowagi płci w podejmowaniu decyzji należy w głównej mierze od poszczególnych państw członkowskich, to Komisja Europejska od dawna podkreśla potrzebę promowania równości płci w procesie podejmowania decyzji i obsadzania stanowisk kierowniczych.

Strategia Unii Europejskiej na rzecz równości kobiet na lata 2010-2015 zakłada zobowiązanie Komisji Europejskiej do podjęcia działań na rzecz zwiększenia odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych. Komisja przedstawiła zatem nowe priorytety w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn. Przyjęta strategia ma przyczynić się do poprawy miejsca kobiet na rynku pracy, w społeczeństwie oraz w procesach decyzyjnych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie.

Równowaga płci w procesach decyzyjnych


1 marca 2011 r. Viviane Reding, unijna komisarz ds. sprawiedliwości i zarazem wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, wezwała europejskie spółki notowane na giełdach do dobrowolnego zwiększenia liczby kobiet w swoich zarządach i podpisania dokumentu "Kobiety w zarządzie - zobowiązanie dla Europy”. Dokument ten obliguje sygnatariuszy do zwiększenia udziału kobiet w zarządach do 30 proc. w perspektywie roku 2015. A następnie do 40 proc. do roku 2020.

Równowaga płci w polityce i biznesie

5 marca 2012 r. Viviane Reding przedstawiła sprawozdanie na temat równowagi płci w zarządach spółek.  Jednocześnie, aby znaleźć właściwe środki rozwiązania problemu utrzymującego się braku równowagi płci w zarządach europejskich spółek giełdowych, Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne. Ich celem było zebranie poglądów i opinii nt. ewentualnych działań na poziomie samej UE - a więc prawodawstwa, które mogłyby przywrócić równowagę płci w zarządach.

Baza danych nt. udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzjiRównowaga płci w polityce i biznesie

Główne działania w promowaniu równości płci w zakresie podejmowania decyzji są realizowane na poziomie krajowym. Komisja Europejska wspiera takie wysiłki poprzez gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie porównywalnych danych nt. istniejących różnic związanych z płcią, w szczególności za pośrednictwem bazy danych dot. udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji.

Europejska sieć kobiet w procesach decyzyjnych w polityce i gospodarce


Sieć rozpoczęła działalność w czerwcu 2008 r., a jej zamierzeniem było stworzenie unijnej platformy dla wdrażania skutecznych strategii poprawy równowagi płci na stanowiskach decyzyjnych w całej Europie.

Ponadto, w celu poprawy wskaźników statystycznych i monitorowania procesu prowadzącego do równowagi płci, Komisja utworzyła obszerną bazę gromadzącą dane i informacje o udziale kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych, obejmujących sferę życia politycznego, publicznego, prawnego, społecznego i gospodarczego w Europie.

Podczas posiedzeń omawiano następujące zagadnienia:
•    modele ról kobiety w przebiegu ich kariery zawodowej,
•    znaczenie networkingu,
•    kontyngenty jako instrument zapewniający równowagę płci w polityce i w zarządach przedsiębiorstw,
•    różnice w wynagrodzeniu dla kobiet i dla mężczyzn.Dodał(a): MR , Czwartek 15.11.2012 (aktualizacja: 2012-11-16)
Ocena:

Zobacz również

×