Vive la France!

Niezależnie, czy pracujesz, czy się uczysz, czy jesteś bezrobotnym czy emerytem – ta oferta jest dla Ciebie – jeśli tylko chcesz zrobić coś dla siebie i otworzyć się na innych ludzi dzięki znajomości języka obcego.

Vive la France!

Skrócony opis szkolenia:
 - analizę Państwa potrzeb kształceniowych
- pełną kontrolę nad organizacją i realizacją szkolenia
- stałą opiekę podczas przebiegu kursu oraz nadzór metodyczny
- dostosowanie programu, intensywności zajęć, liczebności grup do Państwa potrzeb

Adresaci szkolenia: Osoby powyżej 16 roku życia.

Forma przyjmowania zgłoszeń: zgłoszenia mailowe - formularz zgłoszeniowy na stronie www.naszaeuropa.com.pl w zakładce inne szkolenia

Cel szkolenia: Celem kursu jest doskonalenie u uczestników czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania, a zwłaszcza:
- umiejętności swobodnego wypowiadania się na dowolny temat w obrębie języka specjalistycznego w mowie i piśmie, poprawności i płynności wypowiedzi
- umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu
- umiejętności szybkiego i łatwego przyswajania słownictwa specjalistycznego
- umiejętności przygotowywania dokumentów w języku docelowym

Program szkolenia: Właściwy przebieg kursu gwarantuje stały nadzór metodyczny oraz bieżąca kontrola postępów. Stopień przyswajania materiału i postępy słuchaczy kontrolowane są przy sprawdzaniu zadań domowych oraz analizie wyników testów leksykalno - gramatycznych. Wyniki testów omawiane są na bieżąco. Warunkiem zaliczenia poziomu i kontynuacji kursu jest zdanie egzaminu końcowego.

Opis metodyki szkolenia: Zajęcia multimedialne, z wykorzystaniem projektora i sprzętu audio oraz ze stałym połączeniem on- line z lektorem, podczas przeprowadzanych zajęć za pomocą komunikatora Skype.  Zajęcia stacjonarne 4 razy w tygodniu po 90 minut przez okres 6 tygodni.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zakres usług wchodzących w szkolenie:  www.psi.edu.pl

Warunki ukończenia szkolenia: Warunkiem zaliczenia poziomu i kontynuacji kursu jest zdanie egzaminu końcowego.

Cena szkolenia: 370.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia:  Od 2011-07-18 do 2011-09-02

Czas trwania szkolenia:  Dni 24 / godzin 48 Miejsce szkolenia Szczecin (Otwarta Europa)

Typ szkolenia:  Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa:  2011-07-04 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia:  Sekretariat Szkoły , tel. 508199196 , angielski@psi.edu.pl  

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Mistrz sprzedaży to ty!

Kreator kobiecego piękna

English is fun!

Dodał(a): Ola Wójcik , Środa 22.06.2011 (aktualizacja: 2011-06-22)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×