Z Unią Europejską za pan brat!

Zarządzanie projektami unijnymi i ich skuteczna promocja. Dwudniowe warsztaty praktyczne.

projekty unijne

Cena szkolenia: 1353.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 2012.03.15 - 2012.03.16

Czas trwania szkolenia: dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Warszawa

Typ szkolenia: szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 201.-03.15 - rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Wiktoria Kasprzak , tel. 618102194 , wiktoria.kasprzak@szkolenia-semper.pl

Opcja i tryb szkolenia: wyjazdowe / środek tygodnia

Adresaci szkolenia:

-kierownicy i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej, jednostek budżetowych i komunalnych;

-przyszli i obecni kierownicy zespołów projektowych;

-właścicieli i menedżerów małych i średnich firm oraz osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych;

-pracownicy, którzy chcą się przekwalifikować lub podnieść swoją wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i promocji projektów unijnych;

-specjaliści ds. aktywizacji zawodowej;

-wszystkie osoby zainteresowanych tematyką zarządzania projektami unijnymi i ich promocją.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu wystarczy wypełnić Kartę zgłoszeniową znajdującą się na naszej stronie internetowej oraz odesłać faxem pod numer: 61/6247 936 lub mailem na adres: info@szkolenia-semper.pl

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kompleksowym procesem zarządzania i promocji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Podczas szkolenia Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.

Korzyści dla użytkowników: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządza projektem unijnym oraz do jego skutecznej promocji. Zapoznają się również z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, bardzo przydatnymi w codziennej pracy, a dzięki aktywnej formie będą mieli możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty.

Metodologia: Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1: Zarządzanie cyklem życia projektu unijnego:

1. Specyfika projektów unijnych.

2. Cechy projektu.

3. Projekt a proces.

4. Projekt a wniosek.

5. Projekt własny a finansowany ze środków UE.

6. Zarządzanie cyklem projektu (PCM)

7. Zarządzanie cyklem życia projektu europejskiego.

8. Programowanie projektów.

9. Rola projektu.

10. System projektowania.

11. Identyfikacja i formułowanie czyli etapy przygotowania projektu.

12. Problem i potrzeba.

13. Analiza problemów (drzewo problemów).

14. Analiza celów (drzewo celów).

15. Hierarchia celów projektu.

16. Cele szczegółowe projektu.

17. Analiza interesariuszy.

18. Analiza a wybór strategii.

19. Analiza ryzyka.

20. Etapy planowania projektu.

21. Rezultaty.

22. Oddziaływanie oraz wpływ.

23. Logika projektu.

24. Rodzaje wskaźników.

25. Monitoring- główne problemy.

26. Zespół projektowy.

27. Jak przygotować harmonogram?

28. Budżet.

29. Logika projektowa a logika formularza aplikacyjnego.

30. Zarządzanie stroną funkcjonalną projektu.

DZIEŃ 2: Promocja projektowa:

1. Strategia promocji.

2. Cele działań promocyjnych.

3. Adresaci działań promocyjnych.

4. Kampania promocyjna:
- zasady kampanii
- miejsce rekrutacji w kampanii promocyjnej
- fazy kampanii promocyjnej

5. Formy i narzędzia promocji w projekcie:
- materiały pisane
- rola Internetu w procesie promocji
- telemarketing
- kontakty z dziennikarzami

6. Kreowanie wydarzeń medialnych.

7. Techniki interpersonalne.

Informacje organizacyjne:

-szkolenie trwa 2 dni (16h);

-zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00 -17.00 drugiego dnia;

-ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

-w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządza projektem unijnym oraz do jego skutecznej promocji. Zapoznają się również z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, bardzo przydatnymi w codziennej pracy, a dzięki aktywnej formie będą mieli możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Powiedz STOP bezrobociu

Dekorator flory

Konie trzymaj na wodzy!
Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Czwartek 16.02.2012 (aktualizacja: 2012-02-15)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×
  • Jedna Europa, Jedno Prawo Jazdy

    Jedna Unia, Jedno Prawo Jazdy

    Od 19 stycznia 2013 roku będą wydawane dokumenty prawa jazdy jednakowe dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Będą to plastikowe karty, które stopniowo zastąpią ponad 100 modeli tego… czytaj więcej

  • Nie marnuj żywności!

    Nie marnuj żywności!

    Czy wiesz, że co roku w Unii Europejskiej marnowane jest 89 milionów ton żywności? W dodatku liczba ta może sięgnąć 126 milionów w 2020 roku, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki! czytaj więcej