Zanim zje Cię trema

Firma BUSINESS STUDIO, pragnie zainteresować tym szkoleniem osoby, które chcą poprawić umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi, profesjonalną autoprezentacją, pokonaniem tremy prezentacyjnej oraz pogłębić wiedzę z zakresu etykiety biznesowej.

prezenterka TV

Cena szkolenia: 2706.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 2012.02.27 - 2012.02.28

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Warszawa (sala szkoleniowa w centrum Warszawy)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012.02.24 – rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Agata Błaszkiewicz , tel. 691205004 , biuro@business-studio.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Osoby, których praca wymaga występowania na forum. Osoby, które w swojej pracy mają kontakt z Klientem.

Forma przyjmowania zgłoszeń: tel. 691 205 004 lub wysyłając formularz zgłoszeniowy tutaj

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z:

- Technikami profesjonalnej autoprezentacji i prezentacji w wystąpieniach publicznych.

- Zasadami konstruowania prawidłowej prezentacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niezbędne elementy pomagające w prawidłowym procesie komunikacji podczas wystąpień publicznych.

- Narzędziami pozwalającymi na utrzymywania i skupiania uwagi audytorium przez oratora.

- Informacjami związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną, która w korzystny sposób wpływa na prezentację.

- Zagadnieniami z zakresu języka ciała oraz interakcji pomiędzy prelegentem a audytorium.

- Technikami prawidłowego wykorzystania emocji podczas wystąpień publicznych.

- Retoryką – sztuką perswazyjnego języka, które w procesie wywierania wpływu mają decydujące znaczenie na pozytywny wizerunek prelegenta.

- "Dramą" – skutecznego środka wyrazu w wystąpieniach publicznych.

A także:

- Zdobycie i rozwijanie umiejętności swobodnego, jak i profesjonalnego zachowania się w sytuacjach biznesowych.

- Nabycie kultury zachowywania się podczas przyjęć i podejmowania zagranicznych gości.

- Poznanie zasad biznesowej elegancji.

- Poznanie biznesowej etykiety - Business Protocol.

- Zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki obsługi klientów międzynarodowych.

- Poszerzenie wiedzy dotyczącej efektywnej komunikacji międzykulturowej.

- Podniesienie kompetencji w pracy w międzynarodowym środowisku.

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

9.00: Powitanie uczestników.

9.15: Trening autoprezentacyjny, jako narzędzie wywierania wpływu: analiza audytorium, metody skupienia uwagi na sobie i słuchaczach oraz wzbudzanie sympatii u odbiorców, techniki utrzymywania napięcia poprzez kontrolowanie i prezentowanie emocji, koncentracja widza na kluczowych aspektach wypowiedzi, zachowania niewerbalne podczas dialogu, umiejętność moderowania grupą (spotkania biznesowe, sala konferencyjna, aula, etc.), improwizacja i motywy autoprezentacyjne, bariery komunikacyjne i umiejętność radzenia sobie z nimi

11.00: Wprowadzenie do sztuki operowania głosem i oddechem oraz praca nad słowem: sztuka operowania głosem, technika mowy, praca nad słowem (emisja, siła, natężenie, rytm), poprawna wymowa (artykulacja, intonacja, pauza, akcentacja), umiejętność prawidłowego i efektywnego oddychania

12.00: Przerwa.

12.15: Manipulacje i antymanipulacje, jako narzędzie wywierania wpływu. Słowo i ciało:

- Perswazja niewerbalna / znaczenie języka ciała: twarzy, oczu, mimiki, portretu, gestu, postawy

- Umiejętność odczytywania ukrytych intencji: prawdy i kłamstwa

- Teoria sfer - proksemika

- Postawy ciała: otwarte, zamknięte, niejednoznaczne, neutralne, wygodne

- Magia słowa, czyli język perswazji

- Wzorce lingwistyczne: presupozycje, łączniki, implikacje, tandeta perswazyjna, metafory, metaprogramy

- Manipulacja rytmem i tonacją głosu

- Kształtowanie własnego stylu rozmowy

- Triki i dramy aktorskie

14.00: Przerwa obiadowa.

15.00: Praca nad wystąpieniami publicznymi. Głos i mowa ciała, jako narzędzia wpływu: wywieranie wpływu głosem, mową ciała i kształtowanie pożądanego odbioru; wpływ emocji, temperamentu, osobowości na odbiór treści wypowiedzi; synchronizacja mowy ciała z retoryką, spójność wypowiadanego słowa z wykonywanym gestem: symbole, ilustratory, regulatory, wzmacniacze, manifestacje; profesjonalne ćwiczenia dykcji i impostacji głosu; wystąpienia, prezentacja, wywiad; analiza przypadków i sytuacji praktycznych; symulacja zachowań; omówienie popełnianych

18.00: Koniec pierwszego dnia szkolenia.

DZIEŃ DRUGI

9.00: Powitanie uczestników, analiza pierwszego dnia szkolenia

9.10: Techniki improwizacji biznesowej: improwizacja jako narzędzie wywierania wpływu, kontrolowanie i wykorzystanie tremy w wystąpieniach publicznych, efektywne zastosowanie pauzy podczas wypowiedzi

10.00: Dynamika autoprezentacyjna: tempo wypowiedzi; jak mówić, by nie zanudzać; postawa podczas wystąpień; sygnały niewerbalne, wzmacniające siłę przekazu

11.00: Techniki wykrywania kłamstwa: kłamstwo werbalne, kłamstwo niewerbalne, strategie kłamstwa, umiejętność radzenia sobie z kłamstwem podczas autoprezentacji, ukrywanie niepożądanych cech autoprezentacyjnych w trakcie wystąpień publicznych

12.00: Wygląd i wizerunek prelegenta – biznesowy dress code: dostosowanie ubioru do wystąpienia publicznego, wizerunek kobiety i mężczyzny w biznesie, ubiór, makijaż, dodatki

13.00: Strategie manipulacyjne. Sztuka odczytywania typów osobowości: analiza przypadków, rodzaje osobowości, odpieranie argumentów i prezentowanie własnych racji

14.00: Przerwa obiadowa

15.00: Perswazje w wystąpieniach publicznych: ćwiczenia i symulacje, prezentowanie siebie, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach:

- zaschnięte gardło

- trzęsące się ręce i nogi

- drgający głos

- co zrobić z rękoma

- eliminowanie niepożądanych, intonowanych zwrotów przed treścią

- opanowanie tremy

17.30: Omówienie zrealizowanego programu szkoleniowego.

18.00: Koniec zajęć.

Opis metodyki szkolenia: ćwiczenie wprowadzające, case study, ćwiczenia synergiczne,scenki symulacyjne, mini wykłady.

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia: prawidłowa autoprezentacja łącząca niewidoczne dla audytorium elementy perswazyjne. skuteczna retoryka, posługiwanie się mową ciała, erystyka, czyli umiejętność rozwiązywania sporów, komunikacja interpersonalna oraz panowanie nad emocjami, błyskawiczne rozpoznawanie cech, interlokutora/audytorium, poznanie tajników atrakcyjnego wystąpienia publicznego, radzenie sobie podczas występowania przed publicznością z tremą w sytuacji kryzysowej, znajomość podstawowych i elementarnych zasad pracy podczas wystąpień przed kamerą, pozbycie się niekorzystnych nawyków w procesie mówienia i nabycie podstawowych zasad prawidłowej emisji głosu.

Wyróżnia nas to, że kładziemy duży nacisk na to, by uczestnik: odnalazł indywidualny styl prezentacji, wykorzystał własne naturalne siły i mocne strony w kreowaniu osobistego kanonu savoir vivre, wypracował praktyczne umiejętności prezentacyjne.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Zawód - audyt

Twój tajemniczy ogród

Za barem


Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Piątek 20.01.2012 (aktualizacja: 2012-01-19)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×