Zarządzaj finansami

Chciałabyś skutecznie zarządzać finansami firmy? Możesz się tego nauczyć!

Zarządzaj finansami

Cena szkolenia: 350.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 15. 12. 2011

Czas trwania szkolenia:
1 dzień / 7 godzin

Miejsce szkolenia:Toruń

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 08.12. 2011  Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Katarzyna Przeor, tel 566609271

Opcja i tryb szkolenia:
Stacjonarne / Środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej różnego szczebla w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwach min. do właścicieli, księgowych, menedżerów.

Cel szkolenia

1. Przedstawienie związku sfery finansów małej i średniej firmy z innymi sferami min. produkcyjną, handlową, inwestycyjną
2. Prezentacja finansowych skutków gospodarki przedsiębiorstwa w kategoriach rentowności i płynności
3. Nabycie umiejętności czytania podstawowych dokumentów księgowych oraz sprawozdań finansowych w sektorze MSP
4. Umiejętność oceny firmy na podstawie podstawowych wskaźników analizy finansowej

Program szkolenia

  • Czym są finanse w firmie ?

Zakres finansów w firmie, cele finansowe firmy, decyzje finansowe. Dlaczego pieniądz ma zmienna wartość w czasie?
Dyskontowanie i kapitalizacja, liczenie wartości pieniądza w czasie

  • Czym jest rachunkowość zarządcza oraz podstawowe pojęcia z tego zakresu potrzebne do zarządzania finansami w firmie?

Podstawowe zasady rządzące w rachunkowości Wybrane pojęcia z zakresu rachunkowości (należności, zobowiązania, amortyzacja itp.) Jak wykorzystać rachunkowość do sprawnego zarządzania finansami? Jakie informacje żądać od księgowego?


  • Jak sporządza się sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych?

Jak zestawia się bilans przedsiębiorstwa? Dlaczego ważna jest informacja o przepływach pieniężnych? Jakie są wzajemne powiązania pomiędzy sprawozdaniami finansowymi?

  • Analiza finansowa w firmie.

Różne metody analizowania kondycji finansowej firmy Jak czytać sprawozdanie finansowa. Analiza wskaźnikowa.

  • Rachunek kosztów jako narzędzie zarządzania finansami firmy.

Co o kosztach wiedzieć należy. Metody optymalizacji kosztowej. Metody rachunku kosztów. Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu finansami.

  • Zarządzanie majątkiem obrotowym oraz analiza opłacalności inwestycji.

Jak zarządzać majątkiem dla osiągnięcia optymalnych korzyści. Szacowanie optymalizacji projektów inwestycyjnych.


Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Przemawiaj do tłumów

Rekrutuj skutecznie 

Unijne rozliczeniaDodał(a): Magdalena Milewska , Środa 09.11.2011 (aktualizacja: 2011-11-09)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×