Zostań stylistką paznokci

Szkolenie zawodowe realizowane w ramach projektu nr POKL.06.01.01-174-231/10 pt. "Akademia Kwalifikacji Zawodowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

francuski manicure

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: 2012.01.23 - 2012.01.27

Czas trwania szkolenia: dni 5 / godzin 40

Miejsce szkolenia: Radom (Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ZDZ)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Tytuł projektu: Projekt "Akademia Kwalifikacji Zawodowych" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: POKL.06.01.01-14-231/10

Termin zgłoszeń upływa: 2012.01.17 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Paulina Motyka, tel 483623508, pmotyka@zdz.kielce.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Skrócony opis szkolenia:

- minimalna ilość uczestników - 14 os.

- maksymalna ilość uczestników - 14 os.

- zakwaterowanie - nie

- wyżywienie - tak

- materiały dydaktyczne - tak

Adresaci szkolenia: Osoby bezrobotne, zamieszkujące miejscowości do 25000 mieszkańców.

Forma przyjmowania zgłoszeń: formularz zgłoszeniowy

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz aktywizacja społeczna poprzez skorzystanie z dodatkowego wsparcia psychologiczno-doradczego towarzyszącego szkoleniu.

Opis metodyki szkolenia: Wykłady, zajęcia praktyczne

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia: Nabycie kwalifikacji i umiejętności w zakresie ”manicure i stylizacja paznokci”, świadectwo ukończenia wg wzoru MEN Zakres usług wchodzących w szkolenie Każdy uczestnik w ramach projektu może otrzymać następujące bezpłatne wsparcie towarzyszące szkoleniu: wsparcie doradcy zawodowego, wsparcie psychologa, wyżywienie w trakcie wszystkich zajęć grupowych, stypendium za każdą godzinę udziału w szkoleniu, ewentualnie zwrot poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie(wniosek + udokumentowanie poniesienia wydatków).

Warunki ukończenia szkolenia: Uczestnictwo w zajęciach przewidzianych harmonogramem oraz nabycie w trakcie trwania szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu wewnętrznego i uzyskanie wyniku pozytywnego. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Poznaj biznesowy savoir-vivre

Chcesz zostać doradcą personalnym?

Negocjuj ceny i kupuj śmiało!Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Poniedziałek 26.12.2011 (aktualizacja: 2011-12-23)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×