Podnieś swoją efektywność

RODN to nowoczesna placówka edukacyjna. Zajęcia prowadzą eksperci-praktycy. Tematyka szkoleń odpowiada aktualnym potrzebom Nauczycieli. Ofertę wyróżnia biznesowe podejście do klienta.

Podnieś swoją efektywność

Cena szkolenia: 300.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 09.12.2011

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 6 godzin

Miejsce szkolenia: Warszawa

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 08.12.2011

Kontakt w sprawie szkolenia: Beatrycze Narolska-Mirecka, tel 22 827 01 37

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia 

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, przewodniczący zespołów przedmiotowych, kierownicy administracyjni.

Cel szkolenia:

1. Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie możliwości modelowania zachowań podwładnych.

2. Poznawanie i doskonalenie sposobów samomotywacji.

3. Pogłębianie wiedzy w zakresie skutecznego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Program szkolenia

Program:

1. Budowanie automotywacji poprzez nastawienie – jak pracować nad motywacją wewnętrzną.

2. Zamiana programowania negatywnego na pozytywne – techniki.

3. Czynniki wywołujące stres – test Holms’a.

4. Wybrane techniki radzenia sobie ze stresem.

5. Wypalenie i rutyna - komu grozi wypalenie (cechy środowiskowe i osobowościowe sprzyjające wypaleniu).

6. Jak nie wypalić się w pracy – profilaktyka.

7. Budowanie automotywacji poprzez modelowanie środowiska (zadania, ludzie).

Opis metodyki szkolenia: Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

Zakres usług wchodzących w szkolenie: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z ciastkami, serwis kanapkowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Nauczycielka z autorytetem

Zarządzaj czasem! 

Pokonaj stres


Dodał(a): Magdalena Milewska , Środa 23.11.2011 (aktualizacja: 2011-11-22)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×