Poznaj ABC zamówień publicznych

Poznaj kompleksowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców.

Poznaj ABC zamówień publicznych


Cena szkolenia:  750.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia:  20. 12. 2011 - 21. 12. 2011

Czas trwania szkolenia:    2 dni / 12 godzin

Miejsce szkolenia:  Wrocław

Typ szkolenia:  Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa:  20. 12. 2011 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia:  Marzena Płużańska, tel 228721485

Opcja i tryb szkolenia:  Stacjonarne / Środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Pracownicy działów zamówień publicznych, inwestycji oraz wszystkie osoby zainteresowane stosowaniem prawa zamówień publicznych w praktyce.

Celem szkolenia jest:

  • w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy
  •  w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy

3. Zasady udzielania zamówień

4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

6. Tryby postępowania

7. Wybór najkorzystniejszej oferty

8. Umowy o zamówienia publiczne - cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych

9. Środki ochrony prawnej

10. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej

11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis metodyki szkolenia:  Wykład prowadzony w oparciu o liczne przykłady z praktyki (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Cena zawiera: komplet materiałów szkoleniowych (skrypt, teczka, notatnik, długopis), certyfikaty dla uczestników,
 przerwy kawowe, obiad.

źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Poznaj aspekty środowiskowe 

Prognozowanie w biznesie
Dodał(a): Magdalena Milewska , Środa 16.11.2011 (aktualizacja: 2011-11-16)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×