Poznaj prawne aspekty akcyzy

Szkolenie ma na celu poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, a także prognoz zmian w tym zakresie.

Poznaj prawne aspekty akcyzy

Cena szkolenia: 490.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 20.12.2011

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin

Miejsce szkolenia: Katowice

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 19.12.2011

Kontakt w sprawie szkolenia: Monika Wójcik, szkolenia@ecddp.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • sprawne poruszanie się w regulacjach prawnych dotyczących podatku akcyzowego
 • opanowanie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych regulacji prawnych
 • rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie nowych uregulowań

Cel szkolenia:

Poznanie aktualnie obowiązujących podstaw prawnych w zakresie podatku akcyzowego, a także prognoz zmian w tym zakresie.

Program szkolenia:

1. Podstawowe informacje w zakresie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym:

 • powody dla których konieczne stało się dokonanie zmian,
 • termin wejścia w życie nowelizacji przepisów – przepisy przejściowe.

2. Nowe stawki akcyzy obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

3. Zmiany zasad przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

 • nowe dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • krajowy system teleinformatyczny (System),
 • pojęcie podmiotu wysyłającego,
 • definicja podmiotu odbierającego,
 • zasady rejestrowania firm w nowym systemie.

4. Nowe warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy:

 • przesłanki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • warunki rozpoczęcia i zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • dokument elektroniczny e -AD,
 • dokument zastępujący e - AD,
 • raport odbioru i raport wywozu.

5. Zabezpieczenie akcyzowe w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym:

 • dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
 • nowe zasady rozliczania zabezpieczenia akcyzowego (za pomocą elektronicznego Systemu),
 • stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego na przemieszczenie wyrobów akcyzowych.

6. Zarejestrowany wysyłający – nowa instytucja ułatwiająca import podmiotom nieprowadzącym składu podatkowego:

 • warunki uzyskania zezwolenia,
 •  przypadki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego.

7. Zarejestrowany odbiorca – nowy podmiot uprawniony do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla nabycia wewnątrzwspólnotowego:

 • likwidacja instytucji zarejestrowanego handlowca,
 • likwidacja instytucji niezarejestrowanego handlowca,
 • omówienie przepisów przejściowych istotnych dla podmiotów posiadających dotychczas status zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca,
 • reguły stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego odbiorcę.

8. Ubytki wyrobów akcyzowych:

 • nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych,
 • rozszerzenie pojęcia ubytków na straty wyrobów energetycznych objętych zwolnieniem od akcyzy,
 • zmiany dotyczące sposobu rozliczania ubytków oraz norm zużycia,
 • nowe pojęcie – zniszczenie wyrobów akcyzowych.

9. Nowelizacja w zakresie zwolnień od akcyzy:

 • zmiany dotyczące zwolnień od akcyzy dla energii elektrycznej,
 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – zmiana zakresu oraz warunków stosowania zwolnienia,
 • nowa procedura - zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.

10. Zmiany dotyczące rozliczenia akcyzy od energii elektrycznej:

 • nowe wzory ewidencji energii elektrycznej,
 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • wpływ wystawienia blankietu prognozowego na rozliczenie podatku akcyzowego.

11. Analiza nowelizacji akcyzy z punktu widzenia poszczególnych branż (energetycznej, alkoholowej, tytoniowej).

12. Zmiana reguł dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych z zastosowaniem procedury akcyzy zapłaconej oraz pozostałe istotne zmiany.

13. Nowa stawka akcyzy dla biokomponent.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Poznaj ABC zamówień publicznych

Zarządzaj finansami

Poznaj zmiany w finansach publicznych 


Dodał(a): Magdalena Milewska , Czwartek 01.12.2011 (aktualizacja: 2011-11-30)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×