Przedsiębiorca z głową na karku

Szkolenie z obszaru wdrażania procesów związanych ze zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach. Każde szkolenie kończy się zadaniem wdrożeniowym, które uczestnicy przetestują w normalnych sytuacjach związanych z pracą.

firma

Cena szkolenia: 158.48 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 2012.01.23 - 2012.01.24

Czas trwania szkolenia: dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Warszawa

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012.01.20 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Katarzyna Sowidzka, tel 228395599

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Projekt skierowany jest do kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla pełniącej kluczowe role w organizacji przedsiębiorstwa z sektora MMŚDP z woj. mazowieckiego przechodzących aktualnie procesy modernizacyjne/adaptacyjne w związku z kryzysem gosp.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Cel szkolenia: Celem projektu jest podniesienie świadomości właścicieli oraz pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne/adaptacyjne oraz zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, w zakresie metod realizacji projektów wspomagających procesy zmiany gospodarczej w przedsiębiorstwach w dobie globalnego kryzysu.

Realizowane szkolenia mają przyczynić się do:

-świadomego i aktywnego zarządzania zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwie jako narzędzia rozwoju firmy, -uzyskania umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi w trakcie trwania procesów zmian zachodzących w przedsiębiorstwie

- uświadomienia złożoności proces zmiany gospodarczej i jej wpływu na wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa                                                                                                                             

-uzyskania umiejętności wdrażania procesu zmiany w różnorakich obszarach aktywności przedsiębiorstwa -uświadomienia innowacyjnego charakteru procesu zmiany gospodarczej

Program szkolenia:
-Zmiany
- Nieuchronność zmian
- Rola lidera w organizacji nastawionej na rynek
- Schemat uczenia się (dostosowywania)
- Elastyczność menadżerów
- Jak efektywnie definiować problemy związane z wdrażaniem zmian
- Metody rozwiązywania problemów
- Innowacyjność w zakresie wdrażania zmian
- Wychodzenie poza stereotypy i standardy
- Jak rozwijać elastyczność i kreatywność
- Ćwiczenie "Most"
- Szybkość dostosowywania się
- Bariery zmiany – co nas ogranicza
- Model komunikacji – dlaczego trudno się porozumieć
- Faza percepcji – co akceptujemy, czego nie i dlaczego tak się dzieje.
- Psychologiczne aspekty zmian
- Diagnoza przyczyn i trudności w kontakcie z innymi – mapa asertywności
- Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych (wykład i ćwiczenie)
- Przyjmowanie ocen, krytyki (wykład i ćwiczenie)
- Prowadzenie relacji – oddzielenie osoby od zadania (wykład i ćwiczenie)
- Źródła powstawania konfliktów w zespołach pracowniczych (wykład, ćwiczenie i dyskusja)
- Rola i skutki konfliktów w zarządzaniu (wykład, ćwiczenie i dyskusja),
- Zmiany nastawienia i stylu działania menadżerów w Polsce w perspektywie wejścia do UE
- Jak pomóc sobie w dostosowaniu się do zmiany

Opis metodyki szkolenia: Szkolenia realizowane będą metodą warsztatowo - prezentacyjną, gdzie elementy prezentacji przeplatane będą case’ami oraz ćwiczeniami służącymi utrwaleniu wiedzy. Szkolenia mają charakter interaktywnych sesji gdzie trener występuje w roli moderatora prowadzącego pracę w zaplanowanym kierunku. Podczas spotkań dyskutowane będą doświadczenia poszczególnych uczestników, definiowane powody sukcesu lub porażki zastosowanych rozwiązań, generowane i oceniane alternatywne rozwiązania oraz budowane schematy (w ocenie uczestników) optymalnych rozwiązań.

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia: Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Warunki ukończenia szkolenia:                                                                                                                

I ETAP:

Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (obowiązuje kolejność zgłoszeń).
Zaznaczamy, iż pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieć kobiety (do momentu zapełnienia 50% miejsc szkoleniowych). Po uzyskaniu ww. wskaźników dostęp do pozostałych miejsc będzie równy dla wszystkich osób spełniających kryteria dostępu.
Projektodawca będzie monitorował liczbę szkoleń, w których wziął udział każdy uczestnik i zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia na szkolenie, jeśli dana osoba przekroczy liczbę 4 szkoleń.
Osoby, które nie dostaną się na szkolenie zgodnie z kryteriami wskazanymi powyżej trafią na listę rezerwową, skąd mogą dostać się na szkolenie, jeśli zwolni się miejsce na głównej liście szkolenia (informacja o takiej możliwości zostanie przesłana mailowo).

II ETAP:

Po otrzymaniu informacji mailowej o zakwalifikowaniu wraz z niezbędną dokumentacją zgłoszeniową - przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Poznaj biznesowy savoir-vivre

Chcesz zostać doradcą personalnym?

Poznaj techniki telemarketingu


Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Wtorek 27.12.2011 (aktualizacja: 2011-12-23)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×