Rozstanie z pracodawcą

Nagle słyszysz od pracodawcy, że musisz odejść z pracy. Najczęściej zdarza się to w najmniej wygodnym momencie Twojego życia. Dlatego warto znać swoje prawa, aby z krytycznej sytuacji móc wyjść obronną ręką.

Rozstanie z  pracodawcą

Zdarza się, że pracodawca stara się nakłonić pracownika do zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, zamiast wręczyć wypowiedzenie z zachowaniem jego warunków (może straszyć zwolnieniem dyscyplinarnym itp.). Dla pracodawcy taki sposób jest korzystny, ponieważ może on rozwiązać stosunek pracy natychmiast, najczęściej nie ponosząc większych kosztów.

Ważny powód

Nie dawaj odpowiedzi od razu. Masz prawo, by się zastanowić. Nawet decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia musi być uzasadniona, tym bardziej zwolnienie dyscyplinarne. Poproś o czas do namysłu, przeczytaj uważnie uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę, poradź się prawnika. Pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę swojej decyzji. Jeśli zamierza zwolnić cię dyscyplinarnie bez zachowania okresu wypowiedzenia, też musi to uzasadnić – np. pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, popełnił przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie lub utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu. Prawo nie precyzuje, o jakie ciężkie naruszenia obowiązków chodzi, ale musi być to działanie umyślne, a także dojść do rażącego niedbalstwa, np. pracownik przywłaszczył mienie firmy. Pracodawca powinien wręczyć wypowiedzenie nie później niż miesiąc od chwili, gdy dowiedział się o nagannym postępowaniu pracownika. Niektórzy pracodawcy wrę-czają nieuzasadnione wypowiedzenia, czując się zupełnie bezkarni, ponieważ wiele osób rezygnuje z dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Jeśli należysz do związku zawodowego, pracodawca ma obowiązek zasięgnięcia jego opinii, zanim zwolni cię z pracy.

Kiedy do sądu?

Rozwiązanie umowy
za porozumieniem stron może być korzystne tylko wtedy, gdy sama chcesz szybko zmienić pracę lub dopuściłaś się jakiegoś ciężkiego przewinienia wobec pracodawcy i grozi ci uzasadnione zwolnienie dyscyplinarne. W innych wypadkach powinnaś ocenić, czy zgadzasz się z uzasadnieniem wypowiedzenia umowy. Jeśli uważasz, że zwolnienie było nieuzasadnione, masz 7 dni (od otrzymania wypowiedzenia) na odwołanie się do sądu pracy. W sądzie możesz domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania równego trzymiesięcznym zarobkom. Warto to zrobić także dla własnej satysfakcji, zwłaszcza gdy czujesz się skrzywdzona. Jeśli to ty będziesz chciała zrezygnować z pracy, bo np. dostałaś nową, korzystniejszą propozycję, pracodawca nie może zatrzymać cię na siłę. Składasz wówczas oświadczenie o rezygnacji z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zależy on od czasu zatrudnienia w tej firmie. Gdy pracujesz krócej niż 6 miesięcy, wynosi on 2 tygodnie, jeśli przekracza 6 miesięcy – 3 miesiące, gdy jesteś zatrudniona na co najmniej 3 lata. Jeśli zależy ci na szybkim odejściu z pracy, możesz zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jest to zgodne oświadczenie pracodawcy i pracownika, że rozwiązują umowę o pracę w określonym dniu. Jeśli pracodawca odmówi, taka umowa nie może zostać zawarta.


Dodał(a): Marta Śliwińska , Czwartek 21.07.2011 (aktualizacja: 2011-07-21)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (1)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
MariolciaK
Bardzo dobry i przydatny artykuł.
Dodano: 2011-07-21 12:54:48 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×