Skuteczne veto

Inspirujące warsztaty specjalistyczne dla prawników.

negocjatorka

Cena szkolenia: 2214.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: 2012.02.27 - 2012.02.28

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Warszawa

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012.02.27 - rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Wiktoria Kasprzak, tel. 618102194, wiktoria.kasprzak@szkolenia-semper.pl

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Adresaci szkolenia: Projekt przygotowany jest w odpowiedzi na potrzeby prawników wszystkich specjalności negocjujących zarówno w imieniu klienta jak i w imieniu własnym, a w szczególności: dla radców prawnych i adwokatów, aplikantów, właścicieli kancelarii.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Należy wypełnić formularz zgłoszenia tutaj lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem ( 061 6 247 936) lub mailem.

Grupa docelowa: Projekt przygotowany jest w odpowiedzi na potrzeby prawników wszystkich specjalności negocjujących zarówno w imieniu klienta jak i w imieniu własnym, a w szczególności: dla radców prawnych i adwokatów, aplikantów, właścicieli kancelarii, partnerów osób uruchamiających własne kancelarie oraz pracowników administracji publicznej.

Cele szkolenia:

- poprawa efektywności pracy prawników, zwiększenie konkurencyjności firm prawniczych

-uzyskanie przez uczestników umiejętności negocjacyjnych: przygotowanie elastycznego stanowiska, bezpieczne otwarcie, identyfikacja impasu, wybór właściwej taktyki jego przełamania, manipulacje negocjacyjne i obrona przed chwytami manipulacyjnymi w ich naturalnej kolejności;

-uzyskanie indywidualnej charakterystyki stylu negocjacyjnego;

 -zdobycie umiejętności planowania, prowadzenia oraz w produktywny sposób zamykania negocjacji zgodnie ze swoimi celami i oczekiwaniami;

-zdobycie umiejętności radzenia sobie z manipulacją ze strony Partnerów negocjacji oraz skutecznego i etycznego wywierania na nich wpływu.

Korzyści dla użytkowników: Prawnicy spotykają się z wieloma sytuacjami negocjacyjnymi w swojej codziennej pracy. W niektórych przypadkach są wsparciem dla klientów, w innych prowadzą negocjacje w imieniu własnym. Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać wysokie kwalifikacje negocjacyjne znacznie poszerzające pole możliwości prawnika. W trakcie zajęć zostanie przekazana praktyczna wiedza w formie inspirujących warsztatów.

Program szkolenia:

I. NEGOCJACJE JAKO FORMA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

1. Prawnik i negocjator - rola zawodowa i odpowiedzialność.

2. Konflikt a spór.

3. Idea zarządzania konfliktem.

4. Tryby rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

5. Negocjacje - ujęcia proste i złożone.

6. Instytucje prawa amerykańskiego o cechach ADR.

7. Rozwój idei ADR w Europie i w Polsce.

8. Negocjacyjna wizja społeczeństwa.

II. PRAWNE ASPEKTY NEGOCJACJI.

1. Ograniczenia wynikające z przepisów ogólnych prawa cywilnego.

2. List intencyjny.

3. Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

4. Postępowanie pojednawcze.

III. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW ZBIOROWYCH.

1. Polubowne i konsensualne aspekty działania administracyjnego.

2. Praktyczny wymiar wiedzy o konflikcie.

3. Konflikt - analiza i uwarunkowania.

4. Dynamika konfliktu.

5. Charakter konfliktów.

6. Postawy i style działania.

7. Motywacje działania negocjatorów.

8. Poczucie siły i władzy.

9. Zaufanie i nieufność a przebieg negocjacji.

10. Zaufanie i nieufność oparte na rachunku zysków i strat.

11. Zaufanie oparte na identyfikacji potrzeb i interesów.

12. Poczucie sprawiedliwości.

IV. WARUNKI KONSTRUKTYWNEGO SPORU.

1. Racjonalne i nieracjonalne decyzje negocjatorów.

2. Podejmowanie decyzji.

3. Decyzje w warunkach ryzyka.

4. Zaburzenie racjonalnego myślenia w sytuacji konfliktu.

V. KOMUNIKACJA, ARGUMENTACJA I SKUTECZNE PRZEKONYWANIE.

1. Warunki skutecznej komunikacji.

2. Komunikacja w procesie rozwiązywania i rozstrzygania sporów.

3. Ocena prawdziwości informacji.

4. Skuteczna argumentacja.

5. Techniki przekonywania.

6. Techniki prezentacji.

7.Skuteczna perswazja.

8. Komunikacja a perswazja.

9. Perswazyjny potencjał modeli NLP.

10. Wywieranie wpływu a manipulacja.

VI. PRAKTYCZNE UJĘCIE NEGOCJACJI.

1. Uwarunkowania i dynamika procesu negocjacji.

2. Przygotowanie do negocjacji.

3. Wybór negocjatora.

4. Analiza interesów.

5. Sformułowanie celu negocjacji.

6. Katalog kwestii negocjacyjnych.

7. Style negocjacji.

8. Wybór miejsca negocjacji i sposobu organizacji przestrzeni.

9. Negocjacje właściwe.

10. Pokerowe ujęcie negocjacji - próba sił i skuteczny przetarg.

11. Negocjacje oparte na zasadach, rzeczowe (problemowe).

12. Wybrane strategie przekształcające.

13. Zakończenie negocjacji.

Informacje organizacyjne:

- szkolenie trwa 2 dni (16h);

- zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;

- ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 14 osób.

- w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

Inwestycja: 1800zł netto (+23% VAT) Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena zawiera:

-uczestnictwo w szkoleniu,

-materiały dydaktyczne,

-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia

-konsultacje poszkoleniowe

-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Opis metodyki szkolenia: Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Prawnicy spotykają się z wieloma sytuacjami negocjacyjnymi w swojej  codziennej pracy. W niektórych przypadkach są wsparciem dla klientów, w innych prowadzą negocjacje w imieniu własnym. Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać wysokie kwalifikacje negocjacyjne znacznie poszerzające pole możliwości prawnika. W trakcie zajęć zostanie przekazana praktyczna wiedza w formie inspirujących warsztatów. 

Zakres usług wchodzących w szkolenie: Wykładowca - dr inż., jest ekspertem w zakresie zaawansowanych negocjacji i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami negocjującącymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról  w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach  związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 6- letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzaniu ograniczeniami. Posiada liczne doświadczenie w prowadzeniu treningów z negocjacji i mediacji. Współpracował z licznymi zespołami jako trener zaawansowanych umiejętności negocjacyjnych. Jest specjalistą w zakresie rozmów negocjacyjnych w trudnych sytuacjach biznesowych. Aktualnie jako ekspert Centrum Organizacji Szkoleń I Konferencji SEMPER prowadzi szkolenia i konsultacje z negocjacji handlowych i kryzysowych, mediacji pracowniczych, skutecznego przekonywania oraz budowania przewagi konkurencyjnej.

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Zawód - audyt

Projektuj i redaguj

Przedsiębiorca z głową na karku


Dodał(a): Katarzyna Szuwara , Czwartek 19.01.2012 (aktualizacja: 2012-01-19)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×