Stop przemocy!

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Stop przemocy

Cena szkolenia:
1800.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2012-04-28 do 2012-04-30

Czas trwania szkolenia: Dni 20 / godzin 120

Miejsce szkolenia: Kołobrzeg (ZCSiWP Kołobrzeg)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012-04-20 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Mirosław Szczeglik, tel. 502257571 , szkolenia@zachodniopomorskie.edu.pl

Skrócony opis szkolenia:

Studium jest realizowane zgodnie z wytycznymi ministerialnymi. Program obejmuje zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie 120 godzin, realizowanych w formie 10 zjazdów weekendowych.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, drogą elektroniczną (email) i poprzez stronę internetową naszej Firmy.

Opis metodyki szkolenia: Forma warsztatowa z elementami teorii. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Aktywizuj się!

Łatwe - trudne rozmowy

Piękne kwiaty - piękny ślub