Stylizacja paznokci

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego wykonywania usług w zakresie manicure i pedicure.

Stylizacja paznokci
Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: Od 2012.03.01 do 2012.04.30

Miejsce szkolenia: Ciechanów (ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska   

Tytuł projektu: Projekt "Wychodzę na prostą", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Termin zgłoszeń upływa: 2012.02.20 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Wojciech Palmowski , tel 236727586

Opcja i tryb szkolenia: Stacjonarne / Środek tygodnia

Maksymalna ilość uczestników: 12 os.

Zakwaterowanie: nie

Wyżywienie: tak

Materiały dydaktyczne: tak

Skrócony opis szkolenia: Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego wykonywania usług w zakresie manicure i pedicure. Opis terminu szkolenia Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do złożenia w Centrum/Ośrodku ZDZ w Warszawie realizującym wybrany kurs kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

- wypełnionej Karty zgłoszenia,
- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status bezrobotnego lub poszukującego pracy,
- kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie w/w powiatów.

Kartę zgłoszenia w projekcie można pobrać ze strony www.zdz.edu.pl. Wydrukowane formularze dostępne są również w siedzibach Centrów/Ośrodków. Złożenie ww. dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

Adresaci szkolenia: Bezrobotni mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego., gostynińskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, siedleckiego (miasta Siedlce), wyszkowskiego, sochaczewskiego, wołomińskiego, żyrardowskiego, garwolińskiego.

Program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia dostępny jest u organizatora.

Opis metodyki szkolenia: wykłady, zajęcia praktyczne

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN (Dz.U. Nr 31, poz. 216) oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Profesjonalny kurs dietetyki

Jedz zdrowo!

Wyczaruj błyskotki