Własna firma to jest to!

Szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy, pomoc przy pisaniu biznesplanu, profesjonalne doradztwo biznesowe.Szansa pozyskania jednorazowej dotacji w wysokości 40 000 zł. oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1100 zł. przez 6 m-cy.

Własna firma to jest to!

Skrócony opis szkolenia: Szansa pozyskania jednorazowej dotacji w wysokości 40 000 zł. oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1100 zł. przez 6 m-cy. 128h szkolenia przygotowującego do prowadzenia własnej firmy. Pomoc przy pisaniu biznesplanu. Profesjonalne doradztwo biznesowe.

Opis terminu szkolenia: Nabór Formularzy zgłoszeniowych do II edycji projektu: 25.07 - 05.08.2011r.

Adresaci szkolenia: Osoby zamieszkujące na terenie województwa łódzkiego; wiek 18-30 lat; dotychczasowe zatrudnienie na umowę o pracę łącznie do 24 m-cy; utrata pracy maksymalnie 6 m-cy temu, z przyczyn nie leżących po stronie pracownika lub zagrożenie utratą pracy.

Forma przyjmowania zgłoszeń: Aby zgłosić się do projektu należy pobrać ze strony www.hrp.com.pl Formularz zgłoszeniowy, wypełnić go komputerowo, wydrukować i złożyć w terminie w Biurze projektu (al.T.Kościuszki 39, 3 piętro). Rekrutacja do edycji I - 06-30.06.2011r.

Cel szkolenia: Projekt "Sposób na kryzys – wsparcie doradcze oraz finansowe dla osób do 30 r.ż. dotkniętych procesami restrukturyzacji" zakłada przekazanie osobom zdecydowanym założyć własną działalność gospodarczą specjalistycznej wiedzy, dotyczącej prowadzenia firmy, oraz dwóch komplementarnych rodzajów wsparcia finansowego. Wiedzę na temat tego, jak efektywnie funkcjonować na rynku jako przedsiębiorca Uczestnicy/-czki projektu zdobędą w trakcie 128-godzinnej ścieżki szkoleniowej, połączonej z indywidualnymi spotkaniami z profesjonalnymi doradcami biznesowymi. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, Uczestnicy/-czki projektu otrzymają dotację na otworzenie własnej firmy. Dodatkowo, przez 6 pierwszych miesięcy działalności, przysługiwać im będzie także wsparcie pomostowe. Środki finansowe przyznawane w projekcie są bezzwrotne.

Program szkolenia Projekt "Sposób na kryzys" wspiera osoby chcące założyć własną firmę poprzez realizację szkoleń oraz indywidualne doradztwo specjalistów różnych dziedzin. Proponowana w ramach projektu oferta obejmuje:
- jednorazową, bezzwrotną dotację na otworzenie własnej działalności gospodarczej (w wysokości do 40 000,00 PLN) oraz wsparcie pomostowe (w wysokości 1100 PLN/m-c przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności) dla 28 Uczestników/-czek w ramach dwóch edycji projektu;
- 128 h specjalistycznych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (planowanie, zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej);
- 8 godzin indywidualnego doradztwa z zakresu opracowywania biznesplanu;
- 6 godzin specjalistycznego doradztwa biznesowego w miesiącu przez pół roku (doradztwo z zakresu m.in. prawa, księgowości, marketingu).

Założyć własną firmę w projekcie mogą jedynie Kandydaci/-tki, którzy/-re spełniają następujące kryteria:
- Nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.
- Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
- Nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
- Zamieszkują na terenie województwa łódzkiego (powiaty: m. Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, łaski).
- Nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Poddziałania 8.1.2/Działania 6.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Są osobami poniżej 30. roku życia.
- Posiadają staż pracy nie większy niż 24 miesiące.
- Są osobą zatrudnioną, która wskutek procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w przedsiębiorstwie, otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika albo, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego .
- Są osobą pozostającą bez zatrudnienia , wskutek procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w przedsiębiorstwie, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu. Uczestnicy/-czki projektu odbędą 128-godzinny cykl szkoleń przygotowujących do efektywnego funkcjonowania na rynku w charakterze przedsiębiorcy. Zajęcia odbywać się będą w trybie 8-miu cotygodniowych, 2-dniowych zjazdów weekendowych.

Program szkoleń w ramach projektu został podzielony na 2 zasadnicze części:
Szkolenia psychospołeczne – w trakcie 32 godzin Uczestnicy/-czki szkolenia dowiedzą się m.in.:
• jak radzić sobie ze stresem,
• jak w praktyce wykorzystać techniki autoprezentacji,
• jak być asertywnym/-ą,
• jak rozwiązywać konflikty,
• jak skutecznie negocjować,
• jak budować wizerunek własny oraz firmy.

Szkolenia specjalistyczne – w trakcie 96 godzin eksperci przekażą Uczestnikom/-czkom wiedzę:

• jak stworzyć dobry biznesplan,
• jak prowadzić efektywny marketing,
• jak tworzyć i pozycjonować strony internetowe,
• jak w praktyce stosować prawo pracy,
• jak rozliczać się z ZUS i US,
• jak prowadzić rachunkowość własnej firmy.

Opis metodyki szkolenia: Szkolenia w formie warsztatowej. Doradztwo specjalistów w formie indywidualnej pracy z Uczestnikiem/-czką.

Kwalifikacjach po ukończeniu szkolenia
: Profesjonalny przedsiębiorca, umiejętnie prowadzący własną działalność gospodarczą.

Zakres usług wchodzących w szkolenie:
  Bezpłatne konsultacje z praktykami biznesu, pomoc przy tworzeniu biznesplanu, bezpłatne materiały szkoleniowe, wyżywienie w trakcie zajęć.

Warunki ukończenia szkolenia:
Kwalifikacja do udziału w projekcie po 2-stopniowym procesie rekrutacji, udział w szkoleniach, napisanie biznesplanu (przy wsparciu specjalisty),prowadzenie własnej firmy przez okres minimum 1 roku.

Cena szkolenia: Bezpłatne

Termin szkolenia: Od 2011-07-25 do 2011-08-05

Czas trwania szkolenia:
Dni 16 / godzin 128 Miejsce szkolenia Łódź (HRP)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Dofinansowanie: Unia Europejska

Tytuł projektu:
"Sposób na kryzys – wsparcie doradcze oraz finansowe dla osób do 30 r.ż. dotkniętych procesami restrukturyzacji"

Termin zgłoszeń upływa: 2011-08-05 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Karolina Słoczyńska , tel 501329729 , ksloczynska@hrp.com.pl

Opcja i tryb szkolenia:
Stacjonarne / Weekendowe

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Klient nasz pan

Policz się z Unią!

Możesz się zgrywaćDodał(a): Ola Wójcik , Piątek 01.07.2011 (aktualizacja: 2011-07-01)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze (5)

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.
karolina5265
Dokładnie, własna firma to nie taka łatwa sprawa, ale są osoby, które wolą ją założyć za granicą, np. w Anglii. Nie ma w tym nic trudnego, bo w razie kłopotów możemy poprosić o pomoc specjalistów. Na przykład firma http://cracovia.org.uk/ pomoże zarejestrować firmę w Anglii i zajmie się również księgowością oraz pomocą prawną.
Dodano: 2018-02-22 11:14:11 Zgłoś nadużycie
unticipo
Własna firma to duża odpowiedzialność i ryzyko, ale też możliwość usamodzielnienia się i poczucia wolną.
____________
http://formpat.com.pl/37/termiczna-utylizacja-odpadow-2
Dodano: 2017-08-29 18:51:06 Zgłoś nadużycie
Laura88
Moim zdaniem, nie ma nic lepszego niż własna firma. Od kilku lat zajmuję się prowadzeniem sklepu i dzięki temu nie jestem od nikogo zależna. Oczywiście, kiedy zaczynałam, było sporo inwestycji, głownie wyposażenie marki http://e-promag.pl/ , ale nie żałuję swojej decyzji, bo nie dość, że robię to, co lubię to w dodatku mam okazję do poznawania wielu u ludzi.
Dodano: 2015-08-11 14:13:50 Zgłoś nadużycie
Kasandra31
Ja w tym roku założyłam własną firmę, a konkretnie zdecydowałam się na otworzenie hurtowni budowlanej. Być może tego typu zajęcie wydaje się mało kobiece, ale świetnie się w nim odnajduję. Początki nie były trudne, ponieważ trzeba było zainwestować w lokal i specjalistyczny sprzęt jak chociażby owijarki do palet http://www.promag.pl/Polautomatyczne_owijarki_do_palet,9085.html , ale ani przez chwilę nie żałowałam swojej decyzji.
Dodano: 2015-08-05 11:09:35 Zgłoś nadużycie
gonzo
polecam tekst http://www.wokolkariery.pl/samozatrudnienie.xml
na pewno warto przemysleć
Dodano: 2011-07-01 13:04:30 Zgłoś nadużycie

Zobacz również

×