Wszystko o prawie pracy

Prawo Pracy 2012 - najnowsze zmiany przepisów. Warsztaty praktyczne.

Prawo pracyCena szkolenia:  480.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2012-04-30 do 2012-04-30

Czas trwania szkolenia: Dni 1 / godzin 8

Miejsce szkolenia: Kraków

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012-04-30 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Marta Kowalska , tel 613070149 , m.kowalska@iist.pl

Forma przyjmowania zgłoszeń: Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Adresaci szkolenia:

• właściciele przedsiębiorstw
• kadra zarządzająca wszystkich działów i szczebli zarządzania,
• pracownicy działów HR

Cel szkolenia:

Kompleksowe i praktyczne omówienie obowiązujących w zakresie prawa pracy przepisów. Wskazanie odpowiedzi na nurtujące Uczestników pytania z zakresu prawa pracy. Omówione najczęstszych problemów w zakresie prawa pracy oraz rozwiązań pozwalających na ich właściwe zastosowanie w praktyce. Omówienie najnowszych zmian w prawie pracy. Wymiana doświadczeń.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Program szkolenia:

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

1.Nawiązanie stosunku pracy:

-rodzaje umów o pracę i ich cechy charakterystyczne;
-obligatoryjna i fakultatywna treść umowy o pracę;
-obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika.

2.Podnoszenie kwalifikacji pracowników.

3.Wynagrodzenie:

-regulamin;
-formy;
-składniki;
-ochrona wynagrodzenia za pracę;
-potrącenia z wynagrodzenia za pracę;
-wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
-odprawy i inne świadczenia.

4.Terminy w prawie pracy - praktyczne zasady związane z ich liczeniem.

5. Czas pracy:

-zasady rozliczania czasu pracy;
-systemy i rozkłady czasu pracy;
-praca w godzinach nadliczbowych;
-praca w porze nocnej;
-praca w niedzielę i święta.

6.Urlop macierzyński w świetle najnowszych regulacji prawnych – znaczenie urlopu ojcowskiego.

7.Urlop ojcowski – nowość w systemie prawnym.

8.Urlop wychowawczy.

9.Urlop bezpłatny

10.Urlop szkoleniowy

11.Zwolnienia okolicznościowe.

12.Urlop wypoczynkowy – ćwiczenia praktyczne:

-Nabycie prawa do urlopu;
-Urlopy pracowników rozpoczynających karierę zawodową;
-Ustalanie wymiaru urlopu;
-Okresy zaliczane do okresu zatrudnienia przy ustalaniu wymiaru urlopu, w tym wynikające z innych przepisów;
-Urlop podstawowy i urlopy dodatkowe;
-Urlop na żądanie;
-Zmiana wymiaru urlopu w trakcie roku (urlop uzupełniający);
-Ustalanie wymiaru urlopu w różnych systemach i wymiarach czasu pracy;
-Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu;
-Wymiar urlopu u osób zatrudnionych u różnych pracodawców w jednym czasie;
-Urlop pracowników młodocianych;
-Przypadki, w których wymiar urlopu ulega obniżeniu;
-Wpływ urlopu bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego, wpływ okresu w którym pracownik pobierał zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne na wymiar urlopu;
-Udzielanie urlopów, plan urlopów, zmiana terminu (przesunięcie urlopu), podział urlopu, odwołanie z urlopu, przerwanie urlopu;
-Ustalenie wymiaru urlopu pracownika zatrudnionego i zwalnianego w trakcie roku, urlop proporcjonalny.

13.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sposoby jego ustalania.

14.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

15.Znaczenie święta Trzech Króli.

Metody pracy:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:

Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST w zakresie prawa administracyjnego i prawa pracy. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca, autor wielu autorskich projektów szkoleniowych dla instytucji pub.

Opis metodyki szkolenia:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentną realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach. Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Łatwe - trudne rozmowy

Mistrzyni negocjacji

Kobiecość i sukces


Dodał(a): Oliwia Siwińska , Wtorek 03.04.2012 (aktualizacja: 2012-03-30)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×