Zostań eko - mediatorem!

Głównym celem projektu jest wyszkolenie kadry Eko-negocjatorów i Eko-mediatorów przygotowanej do prowadzenia konsultacji społecznych, promowania zasad zrównoważonego rozwoju, zapobiegania konfliktom ekologicznym oraz ich rozwiązywania.

Ekologia

Cena szkolenia: 270.00 zł za 1 osobę

Termin szkolenia: Od 2012-05-07 do 2012-05-09 (Możliwość uzgodnienia innego terminu)

Czas trwania szkolenia: Dni 2 / godzin 16

Miejsce szkolenia: Warszawa (13 największych miast Polski)

Typ szkolenia: Szkolenie otwarte

Termin zgłoszeń upływa: 2012-05-06 - Rekrutacja w toku

Kontakt w sprawie szkolenia: Dawid Furmanek, tel. 814437977

Adresaci szkolenia: Osoby wykonujące na swoich stanowiskach zadania związane z ochroną środowiska (administracja i przedsiębiorstwa)

Forma przyjmowania zgłoszeń: Szczegóły rekrutacji na www.ekomediator.pl

Cel szkolenia: Cel projektu to także podwyższenie kompetencji uczestników szkoleń w obszarze informowania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, zwiększenie jego świadomości ekologicznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dostępu do informacji o środowisku.

Projekt zakłada 2 rodzaje szkoleń. Pierwszy rodzaj z zakresu Eko-negocjacji, drugi z zakresu Eko-mediacji. Efektem szkolenia dla Eko-negocjatorów będzie zdobycie przez specjalistów ochrony środowiska umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych, zapobiegania i rozwiązywania zaistniałych konfliktów na poziomie wykonywanych zadań. Każdy, kto ukończy szkolenie otrzyma dyplom Eko-negocjatora. Efektem szkolenia dla Eko-mediatorów jest wykształcenie ogólnopolskiej kadry Eko-mediatorów wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu zaawansowanych sporów i konfliktów ekologicznych. Eko-mediator po ukończeniu szkolenia uzyska certyfikat, stanie się członkiem Polskiego Centrum Mediacji oraz zostanie wpisany na listę rekomendowanych przez PCM mediatorów przy sądzie okręgowym zgodnie z KPC.

W projekcie zakłada się wykorzystanie puli 572 miejsc szkoleniowych.

Organizatorem projektu "Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju" jest CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j., ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin. Spółka zarejestrowana jest w XI Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lublinie pod numerem KRS 0000253826.

Projekt "Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju" w 77,6% jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program szkolenia: Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na www.ekomediator.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

Opis metodyki szkolenia: Wykłady, ćwiczenia, scenki, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Zależne od stopnia ukończenia projektu. Szczegóły na www.ekomediator.pl

Warunki ukończenia szkolenia: 100% frekwencja. 

Źródło: inwestycjawkadry.pl

Przeczytaj również:

Naucz się mówić "nie!"

Prawa ręka szefa

Zostań profesjonalną fryzjerką!


Dodał(a): Oliwia Siwińska , Środa 14.03.2012 (aktualizacja: 2012-03-12)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×