Pogodzić życiowe role

Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn w dużej mierze może umożliwić polityka prowadzona przez władze lokalne. Wymiar lokalnej polityki sprzyja bardziej skutecznemu zaspokojeniu potrzeb rodzin zamieszkałych na danym terenie dzięki warunkom do lepszego diagnozowania ich potrzeb i interesów.

Pogodzić życiowe role

Wrocław jest jednym z dobrych przykładów prowadzenia tego rodzaju działalności. Pięć lat temu zainicjowano tam program "Dwa + trzy i jeszcze więcej". Jego celem jest promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Autorom projektu w szczególności zależało na umocnieniu i wsparciu rodziny  ze szczególnym uwzględnieniem jej potrzeb, poprawie warunków życia oraz zwiększeniu szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

W ramach programu "Dwa + trzy i jeszcze więcej" oferowana jest konkretna pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych między innymi: bezpłatne badania i zajęcia rehabilitacyjne, szczepienia, poradnictwo, bezpłatne lub ulgowe przejazdy środkami komunikacji miejskiej, ulgowe bilety do teatrów, bezpłatny wstęp do Muzeum Miejskiego, ZOO oraz wstęp na kąpieliska. Program adresowany jest do wszystkich wrocławskich rodzin. Z jego oferty mogą korzystać rodziny wielodzietne posiadające  na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 roku życia. Swym działaniem program obejmuje również samotnych rodziców, opiekunów prawnych, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Wrocławskie władze wyszły z założenia, że istotna jest praca nie tylko na rzecz rodziny młodej, ale także wielopokoleniowej. W 2009 roku powołano tam Centrum Informacji, które jest kontynuacją działalności Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju oraz projektu Wrocławskie Centrum Seniora. Owocem tych działań było powstanie m.in. Internetowego Radia Seniora i zainicjowanie szeregu prorodzinnych i prospołecznych akcji, takich jak np.  "Poświętuj komuś święta", "Pogadaj z córką", "Kocham moją babcię" czy "Wrocławski Mundial 2006". Okazały się one na tyle udane i rozpoznawane w mieście, że narodziła się potrzeba dalszego ich rozwoju, a nawet instytucjonalizacji. W efekcie powstał projekt „Wrocławskie Mediacje”. Dzięki niemu rodziny mogą bez potrzeby udawania się do sądu bezpłatnie próbować dojść do porozumienia przy pomocy mediatora.


Dodał(a): Redakcja , Poniedziałek 30.05.2011 (aktualizacja: 2011-05-30)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×