Regulamin akcji promocyjnej


Regulamin akcji promocyjnej
"Weekend zniżek na jesienne kolekcje dżins&skóra z magazynem HOT moda & shopping"A.    

Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej jest MARQUARD MEDIA POLSKA Sp. z o.o. – Wydawca magazynu HOT moda & shopping, z siedzibą w Warszawie 00-679 przy ulicy Wilczej 50/52.
2.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynu HOT moda & shopping skorzystania z rabatów na zakupy w sklepach uczestniczących w akcji na podstawie Kuponów Rabatowych, które będą zamieszczone we wrześniowym wydaniu magazynu Hot moda & shopping.
3.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są:
a.    firmy działające na terenie Polski udzielające rabatu na zakupy dokonywane przez Czytelników magazynu HOT moda & shopping we wskazanych sklepach,
b.    Czytelnicy magazynu HOT moda & shopping.  B.    

Czas trwania akcji promocyjnejKupony rabatowe zamieszczone w październikowym magazynie HOT moda & shopping, który ukaże się na rynku 14 września 2012 roku, będą realizowane w dniach 13-14 października 2012 roku na obszarze całego kraju we wszystkich sklepach udzielających rabatu w godzinach ich otwarcia.

C.    

Zasady Akcji Promocyjnej1.    Uczestnikiem Akcji może być osoba, która nabyła październikowe wydanie magazynu HOT moda & shopping i posiada zamieszczone w nim Kupony Rabatowe.
2.    Aby zrealizować Kupon Rabatowy należy w dniach 13-14 października 2012 roku przedstawić go przy zakupie wybranego produktu w sklepie udzielającym rabatu wskazanym na kuponie.
3.    Kupon może być wykorzystany przez Czytelnika w wysokości na nim przedstawionej tylko raz i w ramach jednego zakupu.

D.    

Postanowienia końcowe1.    Firmy uczestniczące w akcji promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu Czytelnikom magazynu HOT moda & shopping na podstawie okazanych przez Czytelników kuponów pochodzących z październikowego wydania magazynu HOT moda & shopping (10/12), przy czym rabat nie będzie udzielany na towary objęte inną promocją, obniżką cen bądź wyprzedażą.
2.    Wszelkie reklamacje związane z akcją promocyjną, należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia akcji.
3.    Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.


E.   

Spory


1.    Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją  będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Skierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę postępowania sądowego jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.


Dodał(a): Emilia Czaczkowska-Bołtromiuk , Czwartek 13.09.2012 (aktualizacja: 2012-09-13)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar
Zaloguj się lub zarejestruj jeśli chcesz dodać komentarz.

Zobacz również

×