Regulamin akcji promocyjnej "I love shopping"                              REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
                                        „I LOVE SHOPPING“

A. Postanowienia ogólne

     1.  Organizatorem Akcji Promocyjnej jest  Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą  
         w Warszawie, przy, ul. Wilczej 50/52, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St.
         Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
         numerem KRS: 0000022276, NIP: 527-17-38-737, (dalej: Organizator).
     2.  Organizator prowadzi Akcję Promocyjną pod nazwą: „I LOVE SHOPPING“ (dalej jako:  
         Akcja Promocyjna).
     3.  Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów „JOY”, „Cosmopolitan”, „HOT Moda” skorzystania z rabatów na zakupy w sklepach.
         uczestniczących w akcji na podstawie Kuponów Rabatowych, które będą zamieszczone  
         we marcowych wydaniach magazynów „JOY” (3/2015), „Cosmopolitan” (3/2015),
         „HOT Moda” (3/2015).
    4.   Uczestnikami Akcji Promocyjnej są:
              1)  Firmy  działające  na  terenie  Polski  udzielające  rabatu  na  zakupy  dokonywane  
                  przez   Czytelników   magazynów „JOY”, „Cosmopolitan”, „Hot   Moda” we
                  wskazanych sklepach; Adresy sklepów/punktów wszystkich partnerów biorących  
                  udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie internetowej www.zeberka.pl
                  .
             2)   Czytelnicy magazynu „JOY”, „Cosmopolitan”, „Hot Moda”.

B. Czas trwania akcji promocyjnej

    Kupony Rabatowe zamieszczone we marcowych wydaniach magazynów „JOY”,
     „Cosmopolitan”, „Hot Moda”, będą realizowane w dniach 7-8 marca 2015 roku na obszarze
     całego kraju we wszystkich sklepach udzielających rabatu w godzinach ich otwarcia.

C. Zasady Akcji Promocyjnej

     1.  Uczestnikiem Akcji może być osoba, która nabyła marcowe wydanie magazynu „JOY”,
         „Cosmopolitan”, „Hot Moda” (3/2015) i posiada zamieszczone w nim Kupony Rabatowe
         oraz która zechce skorzystać z zamieszczonych w magazynie kuponów rabatowych
         oferujących zniżki w sklepach objętych Akcją Promocyjną. Uczestnik Akcji Promocyjnej
         ma jedynie prawo, a nie obowiązek skorzystania z kuponu rabatowego i określonego w nim rabatu na zakupy.  


Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Środa 11.02.2015 (aktualizacja: 2015-02-25)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×