Oscary 2015: wiemy, które filmy powalczą o statuetkę!

Kto w tym roku będzie miał szansę na tę najważniejszą nagrodę filmową?

Oscary_2015

Wiele osób liczy na nominację polskiej produkcji "Ida", której ostatnio nie udało się zdobyć nagrody Złotego Globu. Czy tym razem będzie miała szansę na jeszcze ważniejszą statuetkę? Nie da się ukryć, że lista laureatów Oskarów w dużej mierze zazwyczaj pokrywa się z listą Złotych Globów. Czy tym razem będzie podobnie? Już wiemy!


Zobaczcie nominacje do Oscarów 2015


Najlepszy film:

"Snaj­per"
"Bird­man"
"Boy­ho­od"
"The Grand Bu­da­pest Hotel"
"Gra ta­jem­nic"
"Selma"
"Teo­ria wszyst­kie­go"
"Whi­plash"

Najlepsza reżyseria:

Ale­jan­dro González Iñárritu - "Bird­man"
Ri­chard Lin­kla­ter - "Boy­ho­od"
Ben­nett Mil­ler - "Fo­xcat­cher"
Wes An­der­son - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Mor­ten Tyl­dum - "Gra ta­jem­nic"

Najlepszy aktor:


Steve Ca­rell, "Fo­xcat­cher"
Bra­dley Co­oper, "Snaj­per"
Be­ne­dict Cum­ber­batch, "Gra ta­jem­nic"
Mi­cha­el Ke­aton, "Bird­man"
Eddie Red­may­ne, "Teo­ria wszyst­kie­go"

Najlepsza aktorka:


Ma­rion Co­til­lard, "Dwa dni, jedna noc"
Fe­li­ci­ty Jones, "Teo­ria wszyst­kie­go"
Ju­lian­ne Moore, "Still Alice"
Ro­sa­mund Pike, "Za­gi­nio­na dziew­czy­na"
Reese Wi­ther­spo­on, "Dzika droga"

Najlepszy aktor drugoplanowy:


Ro­bert Du­vall, "Sę­dzia"
Ethan Hawke, "Boy­ho­od"
Edward Nor­ton, "Bird­man"
Mark Ruf­fa­lo, "Fo­xcat­cher"
J.K. Sim­mons, "Whi­plash"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Pa­tri­cia Arqu­et­te - "Boy­ho­od"
Emma Stone - "Bird­man"
Laura Dern - "Dzika droga"
Meryl Stre­ep - "Ta­jem­ni­ce lasu"
Keira Kni­gh­tley - "Gra ta­jem­nic"

Najlepszy scenariusz oryginalny:

Ale­jan­dro G. Iñárritu, Nicolás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo - "Bird­man"
Ri­chard Lin­kla­ter- "Boy­ho­od"
E. Max Frye i Dan Fut­ter­man - "Fo­xcat­cher"
Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Dan Gil­roy - "Wolny strze­lec"

Najlepszy scenariusz adaptowany:

Jason Hall - "Snaj­per"
Gra­ham Moore - "Gra ta­jem­nic"
Paul Tho­mas An­der­son - "Wada ukry­ta"
An­tho­ny McCar­ten - "Teo­ria wszyst­kie­go"
Da­mien Cha­zel­le - "Whi­plash"

Najlepszy film animowany:

"Wiel­ka szóst­ka"
"Pu­dła­ki"
"Jak wy­tre­so­wać smoka 2"
"Song of the Sea"
"The Tale of the Prin­cess Ka­guya"

Najlepszy film nieanglojęzyczny:

"Ida", Pol­ska
"Le­wia­tan", Rosja
"Man­da­ryn­ki", Es­to­nia
"Dzi­kie hi­sto­rie", Ar­gen­ty­na
"Tim­bu­ku", Mau­re­ta­nia

Najlepszy film dokumentalny:

"Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1", Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry
"Jo­an­na", Aneta Ko­pacz
"Nasza klą­twa", To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Śle­sic­ki
"The Re­aper", Ga­briel Serra Ar­gu­el­lo
"White Earth", J. Chri­stian Jen­sen

Najlepsze zdjęcia:

"Nie­złom­ny" - Roger De­akins
"Bird­man" - Em­ma­nu­el Lu­bez­ki
"Mr. Tur­ner" - Dick Pope
"Ida" - Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal
"Grand Bu­da­pest Hotel" - Ro­bert D. Yeoman

Najlepszy montaż:

"Snaj­per"
"Boy­ho­od"
"The Grand Bu­da­pest Hotel"
"Gra ta­jem­nic"
"Whi­plash"

Najlepsza scenografia:

Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock - "Grand Bu­da­pest Hotel"
Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald - "Gra ta­jem­nic"
Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis - "In­ter­stel­lar"
Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock - "Ta­jem­ni­ce lasu"
Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts - "Pan Tur­ner"

Najlepsze kostiumy:

"Grand Bu­da­pest Hotel" - Mi­le­na Ca­no­ne­ro
"In­he­rent Vice" - Mark Brid­ges
"Ta­jem­ni­ce lasu" - Col­le­en Atwo­od
"Mr. Tur­ner" - Ja­cqu­eli­ne Dur­ran
"Cza­row­ni­ca" - Anna B. Shep­pard, Jane Clive

Najlepsze efekty specjalne:

"Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żoł­nierz"
"Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp"
"Straż­ni­cy ga­lak­ty­ki"
"In­ter­stel­lar"
"X-Men: Prze­szłość, która na­dej­dzie"

Najlepsza charakteryzacja:

"Foxcatcher" - Bill Corso, Dennis Liddiard
"Grand Budapest Hotel" - Frances Hannon, Mark Coulier
"Strażnicy Galaktyki" - Elizabeth Yianni-Georgiou, David White

Najlepszy montaż dźwięku:

"Snaj­per"
"Bird­man"
"Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii"
"In­ter­stel­lar"
"Nie­złom­ny"

Najlepszy utwór:

Shawn Patterson : "Everything Is Awesome" – "LEGO: Przygoda"
John Stephens i Lonnie Lynn: "Glory" - "Selma"
Diane Warren: "Grateful" - "Beyond the Lights"
Glen Campbell i Julian Raymond- "I'm Not Gonna Miss You" - "Glen Campbell: I'll Be Me"
Gregg Alexander i Danielle Brisebois- "Lost Stars" - "Zacznijmy od nowa"

Najlepszy dźwięk:

John Reitz, Gregg Rudloff i Walt Martin - "Snajper"
Jon Taylor, Frank A. Montaño i Thomas Varga - "Birdman"
Gary A. Rizzo, Gregg Landaker i Mark Weingarten - "Interstellar"
Jon Taylor, Frank A. Montaño i David Lee - "Niezłomny"
Craig Mann, Ben Wilkins i Thomas Curley - "Whiplash"

Najlepszy film krótkometrażowy:

"Aya" - Oded Binnun, Mihal Brezis
"Boogaloo and Graham" - Michael Lennox, Ronan Blaney
"Butter Lamp (La Lampe au Beurre de Yak)" - Hu Wei, Julien Féret
"Parvaneh" - Talkhon Hamzavi, Stefan Eichenberger
"The Phone Call" - Mat Kirkby, James Lucas

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

"The Big­ger Pic­tu­re"- Daisy Ja­cobs i Chri­sto­pher Hees
"The Dam Ke­eper"-Ro­bert Kondo i Dice Tsut­su­mi
"Feast"- Pa­trick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed
"Me and My Mo­ul­ton"- To­rill Kove
"A Sin­gle Life"- Joris OprinsZobaczcie także, jakie fryzury wybrały gwiazdy na rozdaniu Oskarów rok temu:Źródło: Mat. prasowe
Foto: Shutterstock/Featureflash
Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Czwartek 15.01.2015 (aktualizacja: 2015-01-15)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×