Leki przeciw psychozie – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Schizofrenia jest jedną z najcięższych chorób psychicznych, jednakże jej leczenie jest możliwe a wręcz konieczne. Terapia trwa kilka, kilkanaście lat, najczęściej jednak do końca życia i winna być prowadzona stale - niezależnie od przebiegu choroby, także w okresach remisji konieczne jest podtrzymujące leczenie profilaktyczne.

Leki przeciwpsychotyczne – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Podobnie, jak zróżnicowany jest obraz kliniczny i mnoga symptomatologia schizofrenii, tak i terapia jest złożona, obejmuje środki farmakologiczne, stanowiące podstawę leczenia, psychoedukację, psychoterapię, terapię rodzin czy oddziaływania biologiczne w postaci elektrowstrząsów przeznaczone dla pacjentów z wyjątkowo nasilonymi objawami chorobowymi.
W leczeniu pacjentów ze schizofrenią szczególnie istotna jest regularność leczenia – brak konsekwencji w terapii może skutkować nieprzewidywanym pogorszeniem stanu i nasileniem przykrych objawów. Więcej informacji o schizofrenii i jej leczeniu znajdziesz na stronie: http://zdrowiepsychiczne.pl/

Leki przeciwspychotyczne


Jak wspomniano wyżej, kluczowe znaczenie dla kontroli choroby ma przyjmowanie środków farmakologicznych, których istotę stanowi stosowanie leków przeciwpsychotycznych (neuroleptyków). Jest to podstawowa i zarazem najbardziej skuteczna metoda terapeutyczna, usuwająca objawy psychotyczne (urojenia, omamy), jak i zapobiegająca nawrotom choroby.

Leki przeciwpsychotyczne dzieli się na klasyczne (typowe, leki pierwszej generacji) i atypowe (leki drugiej generacji) różniące się między innymi potencjałem wywoływania tzw. objawów pozapiramidowych czy oddziaływaniem na objawy negatywne. W obu przypadkach leki atypowe wykazują korzystniejszy profil działania.

Jak działają neuroleptyki?


Neuroleptyki mają wpływ na uwalnianie neuroprzekaźników w mózgu, z których najważniejsze znaczenie w rozwoju choroby ma dopamina. Zwiększona aktywność dopaminy w pewnych obszarach mózgu implikuje powstawanie patologicznych, występujących w schizofrenii objawów i zachowań.

Podobnie jak inne środki farmakologiczne, także i te mają swoje działania uboczne, jednak odpowiedni dobór leku, jego dawki czy formy pozwala osiągnąć sukces terapeutyczny przy zachowanej dobrej tolerancji, czyli zminimalizowaniu przykrych dla chorego działań niepożądanych.

Na rynku dostępne są różne postacie leków (roztwory, iniekcje domięśniowe, tabletki szybko rozpuszczające się czy wreszcie formy o przedłużonym działaniu (depot) podawane w iniekcjach co 2-3 tygodnie). Leki te umożliwiają indywidualizację procesu terapeutycznego i dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań pacjenta. Bywa, że konieczne jest stosowanie innych leków tzw. korygujących, wśród których wyróżnia się leki przeciwdepresyjne, nasenne, przeciwlękowe.

Skutki uboczne stosowanie leków przeciwpsychotycznych


Najczęstszymi skutkami ubocznymi stosowania leków przeciwpsychotycznych są objawy pozapiramidowe – drżenie mięśniowe (podobne do tego, obserwowanego w chorobie Parkinsona), wzrost napięcia mięśniowego, spowolnienie ruchowe, akatyzja (niepokój ruchowy). Do innych objawów niepożądanych należą: spadki ciśnienia krwi, bóle i zawroty głowy, wysychanie śluzówek, zamazane widzenie, zaburzenia rytmu serca, trudności w oddawaniu moczu, nadmierne pragnienie. Rzadko dochodzi go zmian w obrazie krwi tj. zmniejszenia liczby białych ciałek krwi. Możliwe jest także wystąpienie zaburzeń hormonalnych, zaparć lub biegunek, przyrostu masy ciała, zaburzeń seksualnych czy nadwrażliwości na światło słoneczne.

Wyżej wymienione objawy występują tylko u niektórych chorych, a ich pojawienie się jest zależne od indywidualnych predyspozycji. Lekarze potrafią je w istotnym stopniu złagodzić zmniejszając dawkę leków bądź włączając inny lek – korygujący. Z częścią objawów chory może radzić sobie we własnym zakresie np. stosując bogatobłonnikową dietę regulującą wypróżnienia czy dbając o odpowiednią ochronę skóry w słoneczne dni.

Leczenie coraz nowocześniejsze


Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne (atypowe, drugiej generacji) dają znacznie mniej objawów niepożądanych, niż ich starsze odpowiedniki, jednak nie są ich całkowicie pozbawione. Podczas terapii lekami przeciwpsychotycznymi mogą pojawić się powikłania, które wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. Są one rzadkie, ale poważne, w skrajnych przypadkach nawet zagrażające życiu, dlatego też istotne jest, by mieć świadomość tego, że mogą wystąpić. Do najpoważniejszych należy złośliwy zespół neuroleptyczny, na którego obraz składają się m.in. zaburzenia świadomości, wzrost napięcia mięśniowego, podwyższona temperatura ciała.

W czasie leczenia farmakologicznego schizofrenii bardzo ważne jest zachowanie abstynencji od napojów alkoholowych. Alkohol wzmaga działanie neuroleptyków, a także może wpływać na nasilenie powodowanych przez nie nieprzyjemnych działań ubocznych.

Niezwykle istotne w terapii jest zaangażowanie zarówno samego pacjenta, jak i osób mu najbliższych oraz dobra współpraca z lekarzem psychiatrą. Ogromne znaczenie ma regularne przyjmowanie przepisanych przez specjalistę leków. Brak konsekwencji w stosowaniu terapii może skutkować nagłym pogorszeniem stanu klinicznego i nasileniem objawów, z kolei systematyczność daje pacjentowi możliwość dobrego funkcjonowania i zmniejsza ryzyko konieczności hospitalizacji psychiatrycznej.Źródło/ Foto: Art. sponsorowany


Dodał(a): Agnieszka Pulikowska , Piątek 11.12.2015 (aktualizacja: 2015-12-11)
Ocena:

Dodaj komentarz

Wszystkie komentarze

Awatar

Zobacz również

×